Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Farmaceut mer lojal med arbetsgivare än profession”

Är den lojala, ofta lågmälda apoteksfarmaceuten arbetsgivarens dröm? Svensk Farmaci bad Pia Frisk, nybliven farmacie doktor vid Uppsala universitet, reflektera kring apoteksforskning och farmaceutens syn på sin arbetsgivare respektive profession.

I lördags disputerade apotekaren Pia Frisk på sin avhandling “Surveys and services – The feasibility of conducting research in Swedish community pharmacies” vid Uppsala universitet.

Stora delar av Farmacisverige fanns på plats, dock inga representanter för apotekskedjorna.

Läs vår tidigare intervju (20180226) med Pia Frisk om avhandlingsarbetet här.

Hur upplevde du att det gick, hur var den samlade upplevelsen att disputera?

– När man har arbetat länge med sina projekt och sin avhandling, ibland tillsammans med andra men ofta på egen hand, är det en speciell upplevelse att få redogöra för det och diskutera med någon som gått igenom allt ens arbete och vill veta mer. Inför publik. Jag upplevde att det gick bra, säger Pia Frisk.

Du lär under disputationen sagt att apoteksfarmaceuter är betydligt mer lojala till sina arbetsgivare än till sin profession. Vad tror du ligger bakom detta?

– Jag har inte studerat det specifikt i min forskning men jag har förstås en åsikt just vad gäller farmaceuter på öppenvårdsapotek. Jag tror att det delvis beror på att framför allt receptarier, som är den farmaceutkategori som är vanligast på svenska apotek, är specifikt utbildade för att arbeta med information och rådgivning kring läkemedel på apotek. Det är en stor arbetsmarknad men också specifik. Att försöka driva en förändring av arbetssätt och arbetsuppgifter på egen hand, utan att någon arbetsgivare aktivt vill driva denna förändring, är väldigt svårt. Då accepterar man och till och med försvarar den roll och de uppgifter som arbetsgivaren ger en, säger Pia Frisk.

I din avhandling efterlyser du fristående finansiering av apoteksforskning och forskningssamarbeten. Hur tror du att det blir framåt, finns det ansatser att skapa mer av det du efterlyser, det vill säga fristående forskning och olika typer av samarbeten?

– Det går långsamt men frågan har i alla fall väckts och man diskuterar hur det här skulle kunna ske, bland annat genom att snegla på andra länder som ligger längre fram i utvecklingen. De förslag om apoteksbaserad forskning som finns i nya apoteksmarknadsutredningen, bland annat kring forskningsfinansiering, är bra och jag hoppas att de går igenom. Men det behövs också ökad kunskap och en attitydförändring hos apoteksaktörerna och att man hittar samarbetsformer med sjukvården, säger Pia Frisk.

Andra läser