Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

MS-läkemedel återkallas omedelbart

EMA rekommenderar att MS-läkemedlet daclizumab (Zinbryta) omedelbart ska dras tillbaka från marknaden. Detta efter tolv rapporter om allvarlig hjärninflammation, varav tre med dödlig utgång. Företagen bakom preparatet beslutade redan förra veckan att återkalla läkemedlet. KOMPLETTERAD 9/3

Inga av fallen av allvarlig hjärnhinneinflammation har rapporterats i Sverige, skriver Läkemedelsverket i ett pressmeddelande nu på eftermiddagen.

EMA har gjort sitt ställningstagande efter att en preliminär granskning av tillgängliga data visat att immunreaktioner kunnat kopplas till användning av Zinbryta.

Läkemedlet kopplas också till allvarliga immunreaktioner som påverkar andra organ än hjärnan.

Förskrivare bör omedelbart kontakta patienter som får Zinbryta för att avbryta behandlingen och överväga alternativ. Patienter ska följas upp minst sex månader efter avbruten behandling.

EMA rekommenderar både en omedelbar återkallelse av läkemedlets marknadsföringstillstånd, och en indragning av de batcher som finns ute på apotek och sjukhus. Redan förra veckan beslutade företagen bakom Zinbryta, Biogen och Abbvie, att återkalla läkemedlet.

Zinbryta är inte det första MS-läkemedlet som återkallas på grund av allvarliga neurologiska biverkningar. I mars 2005 återkallades natalizumab (Tysabri) efter att två patienter fått den ovanliga, oftast dödliga virussjukdomen PML som angriper hjärnan. Läkemedlet återintroducerades senare med förhöjda säkerhetskrav.

Andra läser