Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Industrifarmaceuter drar ifrån lönemässigt

Industrifarmaceuternas löner ökade mest bland Sveriges Farmaceuters medlemskategorier i fjol, och lönegapet till övriga medlemmar ökar. Svensk Farmaci presenterar medelmånadslönerna för 2017.

Apotekare som arbetar på läkemedelsföretag tjänar nära 60 000 kronor i snitt i månaden och receptarier som arbetar på läkemedelsföretag har en snittmånadslön på nästan 50 000 kronor.

Det framgår av Sveriges Farmaceuters löneenkät 2017.

– Industrifarmaceuterna hade dessutom bäst löneökning förra året, konstaterar Sveriges Farmaceuters förhandlingschef Christer Borg.

De industrianställda farmaceuterna ökade sina löner med 5,1 procent 2017. Det är sjätte året i rad som den gruppen ökar mest. Den grupp som hade näst bäst löneutveckling förra året är de apoteksanställda som ökade sina löner med 3,4 procent.

Löneökningarna avser personer som stannade inom samma avtalsområde 2016 och 2017.

Förra årets statistik för tjänstemannagruppernas löneutveckling som helhet är ännu inte klar.

– Men våra medlemmars löner har nog oavsett sektor ökat mer än snittet för tjänstemän totalt sett, säger Christer Borg.

Sveriges Farmaceuters löneenkät har gått ut till samtliga yrkesverksamma medlemmar och har besvarats av 58 procent av dem.

Här är medelmånadslöner 2017 för Sveriges Farmaceuters medlemskategorier:

APOTEKARE:

Industrianställda: 58 790 kr
Statligt anställda: 44 623 kr
Landstingsanställda: 42 510 kr
Apoteksanställda: 37 331 kr

Medelmånadslön samtliga apotekare: 45 464 kr

RECEPTARIER:

Industrianställda: 49 752 kr
Statligt anställda: 40 921 kr
Landstingsanställda: 35 303 kr
Apoteksanställda: 34 899 kr

Medelmånadslön samtliga receptarier: 36 239 kr

SÅ MYCKET ÖKADE LÖNERNA 2017:

Industrianställda: 5,1 procent
Apoteksanställda: 3,4 procent
Landstingsanställda: 3,1 procent
Statligt anställda: 3,0 procent

Mer detaljerad information finns i Sveriges Farmaceuters lönestatistiksbroschyr som skickades ut tillsammans med Svensk Farmaci nr 1 förra veckan.

Mest läst