Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Anställningsförmåner skiljer stort mellan sektorerna

För första gången har Sveriges Farmaceuter kartlagt medlemmarnas icke lag- eller kollektivavtalsreglerade förmåner. Statligt anställda är de som oftast har rätt till friskvård på arbetstid, medan industrianställda oftast har tjänstebil.

Årets lönestatistikfolder från Sveriges Farmaceuter distribueras som medlemsförmån via Svensk Farmaci nummer 1/18 denna vecka.

I år redovisas för första gången förmåner som inte regleras av lagar eller kollektivavtal.

Sammanställningen visar, föga överraskande, att det är vanligast med bilförmån inom läkemedelsindustrin. 20 procent av industrimedlemmarna som besvarade enkäten hade det. Inom övriga avtalsområden, stat, landsting och apotek, förekommer det knappt alls.

Däremot toppar statligt anställda när det gäller rätt till friskvård under arbetstid. 66 procent av medlemmarna i statlig tjänst har denna möjlighet, enligt enkäten. På apoteken var det mindre än 1 procent som hade det.

– En förklaring till att det är så ovanligt på apotek är säkert bemanningssituationen. Eftersom det är brist på personal vill arbetsgivarna inte släppa iväg de anställda på arbetstid. Vi ser också att det är betydligt ovanligare att apoteksfarmaceuter får ledigt på klämdagar. Även det har nog att göra med en allt mer slimmad farmaceutbemanning på apoteken, säger Christer Borg, förhandlingschef på förbundet.

Här nedan redovisas ett urval uppgifter om icke lag- eller kollektivavtalsreglerade förmåner för Sveriges Farmaceuters medlemskategorier.

Läs mer om andra förmåner (bonus, löneväxling, sjukvårdsförsäkring med mera) och fjolårets löneutveckling i Svensk Farmaci nr 1/18, och i lönestatistikfoldern som medföljer tidningen.

FÖRMÅNSBIL INGÅR I ANSTÄLLNINGEN:

Läkemedelsindustri 20 procent
Apotek: mindre än 1 procent
Stat och landsting: 0 procent.

FRISKVÅRDSBIDRAG:

Apotek: 68 procent
Läkemedelsindustri: 66 procent
Statligt anställda: 79 procent
Landsting: 71 procent

RÄTT TILL FRISKVÅRD PÅ ARBETSTID:

Statligt anställda: 66 procent
Landstingsanställda: 19 procent
Läkemedelsindustri: 8 procent
Apotek: mindre än 1 procent

MÖJLIGHET ATT ARBETA IN KLÄMDAGAR:

Apotek: 2 procent
Läkemedelsindustri: 40 procent
Statligt anställda: 35 procent
Landsting: 16 procent

Procenttalen avser andelen av samtliga svarande, inom varje sektor, som har förmånen i fråga.

Löneenkäten gick ut till alla yrkesverksamma farmaceuter i förbundet, och besvarades av 58 procent av dessa.

Mest läst