Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Vi har förståelse för önskemålen”

Antalet platser på kompletteringsutbildningen för nyanlända apotekare kan inte bli fler innan den första utbildningsomgången har utvärderats, enligt Uppsala universitet.

Igår skrev Svensk Farmaci om önskemål från Nätverket för nyanlända apotekare som bland annat anser att kunskapsprovet bör göras om och att det borde finnas fler utbildningsplatser på kompletteringsutbildningarna för nyanlända apotekare.

I dag finns 60 platser per år i Uppsala och 20 i Göteborg.

Universiteten får varje år inkomma till utbildningsdepartementet med hur många platser de kan erbjuda på utbildningarna för nyanlända. Shima Momemi är projektledare för kunskapsprov och kompletteringsutbildning för farmaceuter från länder utanför EU vid Uppsala universitet.

Har ni några planer på att utöka antalet platser?

– Vi har fått det önskemålet både från nyanlända och från apoteksbranschen. Vi har ett högt söktryck och har full förståelse för de önskemålen, men innan vi kan utöka platserna måste vi utvärdera utbildningen och det kan vi först göra när den första kullen har gått ut till sommaren. Hur många platser vi kan erbjuda är också beroende av våra lärarresurser och utifrån det för vi en dialog med utbildningsdepartementet.

Nätverket för nyanlända anser också att utbildningen bör ges på fler studieorter.

Enligt Lisa Midlert, handläggare på utbildningsdepartementet, finns det inga planer på det just nu.

– När uppdraget om kompletteringsutbildningar gavs hade det föranletts av en fråga till universitet och högskolor om vilka som kunde åta sig det. Uppsala och Göteborg var de universitet som kunde göra det för apotekare, säger hon.

En alternativ väg till svensk yrkeslegitimation är det kunskapsprov som Uppsala universitet anordnar. Men enligt Salama Attia och Nätverket för nyanlända apotekare fokuserar det för mycket på ämnen som kemi och andra grundläggande kurser. De anser att fokus istället borde ligga på mer yrkesrelaterade frågor.

Shima Momemi framhåller att det uppdrag som universitet har fått från Socialstyrelsen är att ta fram ett prov som säkerställer provdeltagarnas kunskaper och färdigheter utifrån examensmålen för apotekar- respektive receptarieexamen.

– Vi har framfört till Socialstyrelsen att många tycker att det är ett svårt prov. Men vi har det uppdrag vi har, säger hon.

Svensk Farmaci har flera gånger tidigare skrivit om kritik mot svårighetsnivån på kunskapsprovet. Så här har svarade Shima Momemi tidigare på den kritiken.

Andra läser