Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Även tekniker får tillgång till ordinationsorsak

Även apotekstekniker ska få tillgång till uppgifter om ordinationsorsak via nationella läkemedelslistan, om patienten samtycker. Det föreslår regeringen. Sveriges Farmaceuter och flera andra remissinstanser är kritiska.

Den nationella läkemedelslistan (NLL), som väntas vara i skarp drift sommaren 2020, kommer bland annat innehålla orsakerna till patienters läkemedelsordinationer.

Ordinationsorsaken ska bara vara tillgänglig för expedierande personal på öppenvårdapotek om patienten gett sitt samtycke, enligt regeringens förslag.

För åtkomst till övriga uppgifter i NLL krävs dock inget samtycke.

I begreppet ”expedierande personal på öppenvårdapotek” inkluderar regeringen även apotekstekniker.

Tekniker får alltså access till NLL på samma villkor som farmaceuter, om regeringens förslag går igenom.

Sveriges Farmaceuter har i remissrundan liksom Läkemedelsverket, Apotekarsocieteten och andra kritiserat att olegitimerad personal föreslås få tillgång till NLL, inklusive ordinationsorsak, på samma villkor som legitimerad.

– Med tanke på hur högt vi brukar hålla integritetsfrågorna i Sverige är det här ett anmärkningsvärt förslag. Icke-legitimerad personal på apotek ska ju inte och får inte göra medicinska ställningstaganden, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

Regeringen hänvisar i sitt förslag till de aktuella förslagen från apoteksmarknadsutredningen, som kan komma att minska teknikernas medverkan i receptkedjan.

”När det gäller apoteksteknikerna … innebär den föreslagna regleringen (i lagrådsremissen Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden, reds anm) att denna yrkesgrupp i framtiden förmodligen inte kommer att vara involverad i samma arbetsmoment som i dag, men att det samtidigt inte kan uteslutas att åtkomst till den nationella läkemedelslistan kan vara befogad i vissa situationer. Regeringen föreslår därför … att all expedierande personal, inklusive apotekstekniker, till en början ska ges direktåtkomst till den nationella läkemedelslistan”, skriver regeringen på sidan 143 i dagens lagrådsremiss.

Läs regeringens lagrådsremiss om NLL här.

Andra läser