Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

LIF: Heinsoos utredning har för många mål

Prisutredningen behöver klargöra vilka mål som ska prioriteras högst, anser Läkemedelsindustriföreningen.

Igår, onsdag, löpte remisstiden för det första delbetänkandet i Toivo Heinsoos prisutredning ut. Läkemedelsindustriföreningen, LIF, befarar i sitt remissvar att utredningen har flera mål som kommer att stå i konflikt med varandra och framhåller särskilt att det kostar om Sverige vill ligga i framkant vad gäller nya läkemedel.

”Är låga läkemedelspriser överordnat eller ska Sverige vara ett land där läkemedelsföretag gärna investerar i forskning, utveckling och produktion?”, undrar LIF och menar att en ambition att vara ”både och” riskerar att bli ”varken eller”.

Utredningen har namnet ”Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt”. Läkemedelsindustriföreningen tycker att namnet på utredningen speglar problematiken med att mål som ibland står i motsättning till varandra ska uppfyllas.

”Frågan är om det ens är möjligt att fullt ut skapa ett förutsägbart och långsiktig hållbart system med en tydlig ansvarsfördelning mellan stat och landsting, med god tillgång till befintliga och nya effektiva läkemedel till en rimlig kostnad, där användningen av läkemedel är jämlik, patientcentrerad och kostnadseffektiv ur ett samhällsperspektiv och där läkemedelskostnaderna hålls på en rimlig nivå, samtidigt som förutsättningarna för forskning och innovation till nytta för patienterna är goda.”

I remissvaret framhåller branschorganisationen att regeringen i regeringsförklaringen uppgav att tillgången till de mest avancerade behandlingsmetoderna ska öka. LIF anser att den höga ambitionsnivån saknas i delbetänkandet. Föreningen påpekar att helt nya typer av komplexa behandlingar är på väg och nämner bland annat cell- och genterapi där det på senare tid har skett stora genombrott.

Svensk Farmaci har tidigare skrivit om Konkurrensverkets remissvar som istället framhåller prispress som ett viktigt mål.

Mest läst