Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Så ligger Sveriges läkemedelspriser i en jämförelse

Sverige har bland de lägsta priserna i Europa för läkemedel med konkurrens. För läkemedel utan konkurrens befinner sig de svenska läkemedelspriserna på en medelnivå.

Sedan fyra år tillbaka jämför Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, priserna på läkemedel i ett antal europeiska länder. Tjugo länder finns med i jämförelsen som baseras på nationella listpriser för apotekens inköpspris. Myndigheten har använt sig av försäljningsstatistik och priser från IMS Health för de första kvartalen de senaste fyra åren.

För läkemedel som saknar konkurrens ligger Sverige bland de nio med högst priser. Men relativt andra länder har priserna minskat i Sverige på det segmentet sedan 2014. Det senaste året har det knapp skett någon förändring alls för segmentet vad gäller jämförelsen med andra länder.

Priser för upphandlade läkemedel har inte tagits med i rapporten eftersom det endast är listpriserna för öppenvården som kan samlas på ett enkelt och standardiserat sätt, uppger TLV. Rabatter som vissa länder har och sidoöverenskommelser finns inte heller med i beräkningarna.

I segmentet läkemedel med konkurrens hör Sverige till de länder som har allra lägst priser. Den gruppen, som står för 19 procent av läkemedelsförsäljningen i jämförelsen, utgörs av samtliga läkemedel som ingår i periodens vara-systemet. De andra två länderna med lägst priser för läkemedel med konkurrens är Danmark och Nederländerna.

Här kan du läsa hela rapporten.

Andra läser