Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Anklagad farmaceut polisanmälde apoteksägare

En farmaceut som anklagats på en mängd punkter av ägaren för ett apotek kritiseras av Ivo för att ha expedierat ett recept som var skrivet på fel blankett, men frias på alla andra punkter. Farmaceuten har i sin tur polisanmält apoteksägaren för att ha hittat på anklagelser.

En manlig och en kvinnlig farmaceut på ett apotek i Mellansverige blev båda anmälda till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, av apoteksägaren. De påstods ha gjort en rad överträdelser. Svensk Farmaci har tidigare rapporterat att den kvinnliga farmaceuten blivit helt friad av Ivo.

Myndigheten har nu också tagit beslut i det andra ärendet. Ivo riktar kritik mot farmaceuten för att han har expedierat ett recept som inte var skrivet på rätt receptblankett. Det gällde ett recept på 14 tabletter Oxynorm 5 mg där receptet var utfärdat på ett vanligt A4-papper. Läkaren kompletterade efter kontakt med den läkemedelsansvariga farmaceuten receptet med ett nytt recept som var skrivet på rätt blankett.

Enligt den anmälda farmaceuten bedömde han expedieringen som akut och han minns inte om han försökte kontakta förskrivaren. Om ett recept är otydligt eller oriktigt får inte läkemedlet expedieras utan förskrivaren ska då kontaktas. Ifall förskrivaren inte går att nå får en mindre mängd läkemedel ändå lämnas ut. Trots att det rör sig om en ganska liten mängd läkemedel som lämnades ut i det här fallet väljer Ivo ändå att kritisera farmaceuten på den punkten. Till Svensk Farmaci uppger Ivo att det var ”ett gränsfall”.

Ägaren anklagade också farmaceuten bland annat för att ha skickat narkotiska läkemedel till kassering före utgångsdatum och för att ha dolt information i sin anmälan om att bli LMA till Läkemedelsverket. Ivo finner inte stöd för de övriga anklagelserna och går inte vidare med att utreda farmaceuten för dessa.

Farmaceuten har å sin sida polisanmält apoteksägaren, som tidigare har varit i blåsväder då Ivo har stängt en klinik som han ägt i Stockholm. Enligt polisanmälan har ägaren hittat på anklagelser för att han inte kom överens med farmaceuten i vissa sakfrågor. Polisen har lagt ner ärendet då det inte bedöms falla under allmänt åtal.

Varken den manliga eller den kvinnliga farmaceuten arbetar kvar på apoteket.

Andra läser