Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Slut på ”High Chaparall” i receptkedjan

Endast legitimerad personal i hela receptkedjan och farmaceutiska tjänster på apotek är två frågor som Sveriges Farmaceuter har drivit under lång tid. Snart kan de bli verklighet.

Utredaren Åsa Kullgrens (S) delbetänkande i Nya apoteksmarkandsutredningen innehöll flera förslag med stora förändringar för apoteken. Ett av dessa är att endast farmaceuter ska få sköta expedieringen av läkemedel, som Sveriges Farmaceuter i ett tidigt skede föreslog för utredningen. Idag kan till exempel apotekstekniker, om arbetsgivaren har bedömt att personen har tillräcklig kompetens för det, delta i expedieringen så länge det är en apotekare eller receptarie som ansvarar för och signerar expeditionen.

Men utredningar kan inte fatta några beslut och det är inte förrän regeringen lägger sitt lagförslag som utredningsförslagen kan bli verklighet. Många utredningar har kastats i papperskorgen av de ministrar och departement som har beställt dem så det var långt från säkert att Kullgrens apoteksförslag skulle bli verklighet.

Förra veckan kom så regerings lagförslag som bygger på utredningen. Men det är inte helt klart än. För att förslagen verkligen ska bli av krävs nu att lagrådet inte ser några juridiska hinder och att riksdagen sedan antar lagändringarna.

I stora drag är de förslag som regeringen lämnade i linje med delbetänkandet. Men frågan om receptkedjan är inte lika skarpt formulerad.

Clary Holtendal, professionutvecklare Sveriges Farmaceuter.

Enligt lagförslaget ska huvudregeln vara att information och rådgivning ska lämnas av en farmaceut. Också andra uppgifter ska utföras av apotekare eller receptarier om uppgifterna har särskild betydelse för en säker hantering och användning av läkemedel. Läkemedelsverket ska besluta om vilka uppgifter det är och om undantag från huvudregeln.

Även om regeringsförslaget inte går riktigt lika långt som utredningsförslaget är Sveriges Farmaceuters professionsutvecklare Clary Holtendal positiv.

– Vi är jätteglada att vårt förslag har gått vidare. Regelverket om vem som får medverka i receptexpeditionen kommer nu att stramas upp och det kommer inte att vara High Chaparall som det är idag. Vi utgår från att vi kommer att få medverka när Läkemedelsverket skriver föreskrifterna som beskriver hur de nya reglerna blir.

Anna Montgomery, apotekare och utredare på TLV, var en av sekreterarna i utredningen och alltså med om att utforma de förslag som ligger till grund för regeringsförslaget. Hon är också positiv till det som regeringen sagt om receptkedjan.

– Det här lyfter fram farmaceuternas roll på apoteken och ger ett ökat utrymme till farmaceuter att ge patienter så bra stöd i läkemedelsanvändningen som möjligt. Jag tycker att det är positivt både för professionen och för samhället som kommer att få större nytta av den kunskap som legitimerad personal på apotek har.

Anna Montgomery, apotekare och utredare TLV.

Hon framhåller också att det förslag som regeringen har lagt fram innebär att endast farmaceuter får ge information och råd om läkemedel i samband med receptutlämningen, vilket inte är reglerat idag.

– Det innebär en stor förbättring för patienterna, säger hon.

En annan fråga som Sveriges Farmaceuter har drivit och som också fanns med i utredningen är att farmaceutiska tjänster på apotek bör prövas och utvärderas. Även i den frågan är regeringen i samklang med utredningen då regeringen skriver i lagrådsremissen att TLV bör få i uppdrag att ”i en förstudie utreda förutsättningarna för att genomföra och utvärdera en försöksverksamhet med en farmaceutisk tjänst på apotek”. Förstudien ska syfta till att öka följsamheten för en avgränsad patientgrupp.

Både Clary Holtendal och Anna Montgomery är överlag positiva till regeringsförslagen.

– Det känns som att regeringen faktiskt har en ambition att göra något i den här branschen, säger Clary Holtendal.

– Jag tycker att det är jätteroligt att regeringen har valt att gå vidare med våra förslag i så stor utsträckning som de har gjort. Det mesta som vi föreslog är med, säger Anna Montgomery.

Andra läser