Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nätverk viktiga när farmaceuttjänster tillsätts

Arbetslösheten bland receptarier är fortfarande mycket låg. Fortfarande är det apoteken som har den allra största efterfrågan på farmaceuter.

År 2013 var 2,6 procent av apotekarna arbetslösa. Under förra året var motsvarande siffra 4,3 procent. Det framgår av Sveriges Farmaceuters Arbetsmarkandsrapport.

Ett troligt skäl till ökningen som förbundet pekar på är att antalet nyanlända apotekare har ökat. Mer än 80 procent av de arbetslösa apotekarna är från länder utanför Europa och en stor del i den gruppen saknar svensk yrkeslegitimation vilket är en förutsättning för många tjänster inom apoteks- och läkemedelssektorn. Sveriges Farmaceuter driver projektet Senna som syftar till att hjälpa nyanlända att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Totalt sett är drygt 200 apotekare arbetslösa i Sverige.

Bland receptarier är arbetslösheten mycket låg. Endast ett 40-tal receptarier saknar arbete, vilket motsvarar cirka 0,8 procent.

Arbetslössiffrorna utgår från uppgifter från Arbetsförmedlingen samt uppgifter från Socialstyrelsen om antalet legitimerade farmaceuter. Förbundet påpekar i rapporten att det finns en felkälla i att alla yrkesverksamma farmaceuter inte har tagit ut sin yrkeslegitimation, vilket gör det svårt att få en exakt siffra på antalet yrkesverksamma apotekare och receptarier.

Störst efterfrågan på farmaceuter har apotekssektorn. 60 procent av farmaceuttjänsterna som annonseras ut hos Arbetsförmedlingen är inom apoteksbranschen.

– Det är i linje med tidigare år. Det är på apoteken som det finns störst behov av apotekare och receptarier och det är dessutom stora pensionsavgångar på apoteken, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare Sveriges Farmaceuter.

Tre av tio farmaceuttjänster som annonseras ut gäller ”Verksamheter som utövas av huvudkontor”. Det kan till exempel vara på apoteksföretag eller inom läkemedelsindustrin.

Sveriges Farmaceuter påpekar i rapporten att det inte är självklart att tjänster annonseras ut och att nätverk verkar spela en mycket stor roll vid rekrytering av nya medarbetare, särskilt inom läkemedelsindustrin.

Andra läser