Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Facket frågande till att apotek rundas enligt naloxonförslag

I den rapport om hur Naloxon kan göras mer tillgängligt som Läkemedelsverket nyligen presenterade föreslås att läkare ska kunna lämna ut naloxonläkemedel direkt. Sveriges Farmaceuter ifrågasätter myndighetens argumentation om varför apoteken ska rundas.

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har tillsammans utrett hur tillgängligheten till naloxonläkemedel kan ökas. Syftet är att minska dödligheten vid missbruk då naloxon är ett motgift heroin och andra opioider som kan användas vid överdoseing.
Utredningen lämnade förra månaden tre förslag för att lyckas med det:

– Att sjuksköterskor får rätt att skriva ut naloxonläkemedel.
– Att det blir möjligt att lämna ut naloxonläkemedel vid förskrivningstillfället.
– Att räddningstjänst får ge naloxonläkemedel i väntan på ambulans.

Nu har remisstiden för det andra av förslagen löpt ut. Sveriges Farmaceuter skriver i sitt remissvar att det ur ett övergripande humanistiskt perspektiv är självklart att alla insatser som leder till minskade risker för opioidorsakad död är av godo. Men förbundet är frågande till den argumentation som ligger bakom att apoteksledet föreslås tas bort.

Myndighetsrapporten uppger två skäl till att patienter inte hämtar ut läkemedel på apotek. Det ena är det ekonomiska, att det kostar. Det andra är att patienter kan sakna identifikationshandlingar. Sveriges Farmaceuter påpekar att båda de problemen kan lösas på andra sätt.

”Att göra läkemedlet kostnadsfritt torde vara en relativt enkel väg att lösa den första delen av dilemmat. Liknande särlösningar har gjorts för andra läkemedel såsom p-piller och läkemedel till personer som saknar sjukdomsinsikt. Vi utgår, vidare, från att behovet av och metoder för identifiering är desamma på apotek som i övrig hälso- och sjukvård det vill säga genom id-handling eller genom att någon i personalen känner patienten i fråga och kan gå i god för identifieringen av vederbörande. Därmed torde inte den sista delen av dilemmat heller vara av sådan art att det därmed föranleder ett slopande av apotek”, skriver förbundet.

Sveriges Farmaceuter påpekar också att det finns en risk att Receptregistret missas när läkemedel inte hämtas ut på apotek. På så vis förloras en viktig möjlighet till uppföljning av förskrivning av naloxonläkemedel.

Andra läser