Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteksföreningen tar till rättslig rapport

Sveriges Apoteksförening vänder sig kraftigt mot förslaget som innebär att även osubventionerade läkemedel ska ha enhetliga priser. I sitt remissvar till Socialdepartementet hänvisar föreningen till en rättslig utredning som föreningen har beställt.

I höstas föreslog utredaren Anna-Lena Sörenson (S) i ett delbetänkande till Nya apoteksmarknadsutredningen att alla receptbelagda läkemedel ska ha enhetliga priser. Idag fastställs priserna på läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, medan läkemedelsföretagen och apoteken kan sätta priset på osubventionerade läkemedel.

Idag, onsdag, är sista dagen för att lämna remissvar på delbetänkandet.
Sveriges Apoteksförening vänder sig kraftigt mot förslaget och har i sitt remissvar bifogat en EU-rättslig rapport som föreningen har beställt från en advokatbyrå.

– När man nu föreslår att reglera en marknad som staten har valt att stanna utanför är det ett väldigt omfattande ingrepp och vi tycker inte att den rättsliga prövning som utredningen har gjort är tillräcklig, säger Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening.

Enligt advokatbyråns rapport har utredningen inte presenterat tillräckliga skäl för att ändra systemet.

Enligt en uppskattning i betänkandet kommer patienters samlade kostnader att minska med 90–135 miljoner kronor om förslaget genomförs. Apoteksföreningen påpekar att det bygger på att läkemedelstillverkarna inte ändrar prissättningen som en konsekvens av förslaget. ”Med eliminerad priskonkurrens i detaljistledet och en försämrad konkurrens i tillverkningsledet till följd av detta, finns det inget som talar för att denna prissänkning är bestående”, skriver Apoteksföreningen.

Johan Wallér är också kritisk till att utredningen inte föreslår något utbyte mellan utbytbara läkemedel utanför förmånen.

Som förslaget ser ut nu fastställer läkemedelsföretagen ett pris. Priset som apoteken får ta blir då läkemedelsföretagens pris plus en av TLV fastställd handelsmarginal. Enligt förslaget ska apoteken ha rätt att förhandla med läkemedelsföretag om ett lägre pris. Men enligt Johan Wallér kommer det inte att bli någon förhandling i praktiken eftersom apoteken inte kan ställa olika läkemedelsbolag mot varandra, då apoteken inte kan byta ut läkemedel.

– Om man istället låter apoteken byta mellan olika likvärdiga läkemedel och förhandla priser med läkemedelsindustrin kan vi pressa priserna och det tjänar konsumenterna på i slutändan.

Enligt utredningen kommer de minskade intäkter, som uppskattas bli 100-150 miljoner, som förslaget innebär för apoteken leda till små effekter på apoteksmarkanden. Hur ser du på det?

– 150 miljoner kronor är otroligt betydelsefullt. Det handlar om 150 miljoner för en apoteksmarkand som inte skär guld med täljkniv, så det är kännbart för apoteken.

– Sen är det inte det viktigaste utan vår främsta invändning är att apoteken vill kunna erbjuda sina kunder olika alternativ, till exempel dyra Viagra och billiga sildenafil-generika. Om det tillåts konkurrens mellan olika läkemedelspriser på olika apotek leder det till att patienter kan välja apotek med lägre priser. Apotek får inte marknadsföra läkemedel, men de kan marknadsföra sig som en billig apoteksaktör.

Samtidigt väntar sig många patienter samma pris för receptbelagda läkemedel oavsett vilket apotek de köper sina läkemedel på och vill inte har några prisskillnader.

– Kan vi inte använda priset som en konkurrensfaktor tar man bort en viktig del i marknadens funktion och det gynnar inte patienterna i längden. Någon måste sätta press på läkemedelsföretagen som annars får fritt spelrum och kan ta ut vilka priser som helst.

Andra läser