Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Färre inbrott och rån förra året

Antalet inbrott på apotek och i läkemedelsförråd minskade kraftigt förra året, enligt ny statistik. Även antalet rån mot apotek ser ut att minska. Men brottligheten som rör apotek är fortfarande ett stort problem.

Igår rapporterade Svensk Farmaci om att det skett fyra rån på kort tid på apotek i Dalsland och Bohuslän. Då läkemedel är stöldbegärligt och finns på apotek utsätts apotek både för rån, inbrott och stölder.

Någon specifik statistik för brott mot apotek förra året finns inte, men en sökning i Brottsförebyggande rådets, BRÅ:s, databas tyder på att det skett en minskning.

I databasen, som nyligen uppdaterades med preliminära uppgifter för 2017, finns uppgifter om antal inbrott som skett på apotek och i läkemedelsförråd sammanslaget.

Under en tioårsperiod har antalet inbrott på apotek och i läkemedelsförråd haft en ökande trend med som mest 306 inbrott 2016. Men förra året minskade antalet inbrott kraftigt till 235 stycken.

Antalet rån mot butiker, där apotek ingår i BRÅ:s statistik, har också minskat. Förra året var det 727 rån mot butiker, vilket är 100 färre än året innan och det lägsta antalet i en jämförelse tio år tillbaka i tiden.

Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel, uppger att han har fått signaler om ett minskat antal rån på apotek förra året och även företrädare för kedjor som Svensk Farmaci har varit i kontakt med uppger det.

Per Geijer påpekar att rån är ett vitt begrepp och att grova rån bör skiljas från andra.

– Rån kan vara allt från att beväpnade gärningsmän kommer in på apotek och tvingar till sig pengar och läkemedel till att en person som stjäl Lypsyl blir upptäckt och då börjar hota personalen.

Sveriges Farmaceuters biträdande förhandlingschef Martina Perzanowska framhåller att det är viktigt att arbetsgivaren gör en riskanalys på apotek.

– Det finns flera åtgärder som arbetsgivaren kan vidta. Det kan till exempel vara att väktare från ett vaktbolag kommer in på apoteket då och då. Man kan också tänka på att ha mycket ljus i lokalen och på hur den utformas, till exempel var kassan står. Det måste också finnas en beredskapsplan ifall personal råkar ut för något. Personalen behöver då få stöd och tillgång till en psykolog.

Hon påpekar att ensamapotek kan vara särskilt utsatta.

– I vår arbetsmiljörapport från förra året framkom det att personal ofta känner oro för att arbeta själva på apotek. Arbetsgivaren måste ha det i åtanke och göra allt som är möjligt för att öka tryggheten på de här apoteken.

Andra läser