Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Bootsfarmaceuter stängde apotek i förtid

Sju procent av apotekare på Boots i Storbritannien som besvarade en enkät har stängt apotek under normal öppettid. Skälen var oftast underbemanning och hög arbetsbörda.

Svensk Farmaci har under det gånga året flera gånger rapporterat om brister i arbetsmiljön på svenska apotek. Även i Storbritannien är arbetsmiljörelaterade problem på apotek en stor fråga.

Det är efter en dokumentär på BBC i början av förra veckan som den brittiska organisationen Pharmacists´ Defence Association (PDA) har berättat för branschtidningen Chemist + Druggist om resultat från en enkät från i somras.

Sju procent av de apotekare på Boots som svarade på enkäten angav att de har stängt apotek under normal öppettid någon gång två år tillbaka i tiden. De vanligaste skälen som uppgavs var brist på personal och för hög arbetsbelastning.

Enkäten, som gjordes online, besvarades av 436 av PDA:s medlemmar. 207 medlemmar som svarade uppgav att de har övervägt att stänga apotek utan att göra det. Skälen som de uppgav till att de ändå behöll apoteken öppna var bland annat att beslutet inte skulle stödjas, rädsla för konsekvenser och press från ledningen.

Boots säger till Chemist + Druggist att företaget har en tydlig standard för när apotek bör stängas som alla apotekare ska kunna följa utan rädsla för repressalier. Företaget påpekar att undersökningen är mycket liten, men uppger ändå att återkopplingen uppskattas och att man vill ta del av mer detaljerad information från enkäten.

Den dokumentär som är upprinnelsen till att PDA gått ut med enkätsvaren handlar om hög arbetsbelastning och underbemanning på Boots apotek i Storbritannien. Boots är landets största apotekskedja och har cirka 6 500 apotekare anställda.

Andra läser