Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Information om restnoteringar ska bli tydligare

I februari lanserar Läkemedelverket ett helt nytt system för restnoteringar. Tanken är att alla restnoteringar ska anmälas och att det ska bli enklare att hitta information både för sjukvården och för apoteken.

Läkemedelsföretagen har en skyldighet att anmäla när läkemedel saknas. Men det är långt ifrån alltid som det sker. Det skapar ibland problem både inom vården och på apotek.

Nu har Läkemedelsverket tagit fram en ny tjänst som ska råda bot på problemen.

– Det är en e-tjänst som vi har försökt att göra så smart som möjligt för att underlätta för de som anmäler och för de som behöver känna till restnoteringar, säger Karin Gårdmark Östh, projektledare på myndigheten.

Tidigare har Läkemedelsverket endast hanterat de mest akuta ärendena. För dessa har nyheter publicerats på verkets hemsida. Men risken har funnits att apoteks- och vårdpersonal inte har sett nyhetsartiklarna och inte har varit förberedda på vilka läkemedel som har saknats.

I den nya e-tjänsten ska alla restnoteringar finnas med.

– De kommer att finnas som en lista på vår webbplats och förslag på vilka alternativ som bör användas istället ges till varje restnoterat läkemedel, berättar Karin Gårdmark Östh.

Listan med läkemedel ska också gå att ladda ner som en excel-fil.

Den 7 februari sjösätts den nya tjänsten. Då ska företag kunna anmäla restnoterade läkemedel och listan med restnoterade preparat ska gå att hitta via Läkemedelsverkets webbplats.

– Tjänsten är främst avsedd för personal inom vården och på apotek, men den kommer att vara tillgänglig för allmänheten så att vem som helst kan ta del av den.

Läkemedelsverket har tidigare föreslagit att myndigheten ska kunna utdöma sanktioner för företag som inte anmäler restnoteringar. Något gehör för det förslaget fick inte myndigheten från regeringen. Karin Gårdmark Östh tror ändå att företagen nu kommer att bli bättre på att anmäla.

– En del av företagen är redan idag bra på det, men det varierar. I vissa fall kan det bero på att de inte känner till att de ska anmäla. Nu blir det tydligare att så alltid ska ske.

Mest läst