Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tunga utredningar i fokus under det gångna året

Vilka var de stora läkemedelshändelserna under 2017? Svensk Farmaci frågade tre farmaceuter om vad de minns av året som gått.

Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening, lyfter fram Apoteksmarknadsutredningen som årets viktigaste händelse.

– Det finns flera glädjeämnen i de förslag som har lagts, bland annat det om att farmaceutiska tjänster på apotek bör prövas och övervägas.

Han är däremot kritisk till att utredaren Åsa Kullgren i sitt delbetänkande föreslog att apotekstekniker inte ska kunna hjälpa till i vissa steg i receptprocessen.

– Jag ser apoteksteknikernas medverkan i receptprocessen som en viktig förutsättning för att farmaceuter ska få tid till mer kvalificerade farmaceutiska uppgifter såsom utvecklade tjänster på det receptbelagda och receptfria området.

En nyhet som Robert Svanström lyfter fram som positiv är att Läkemedelsverket har fått ett regeringsuppdrag att se över konceptet med ett särskilt sortiment receptfria läkemedel som endast får lämnas ut efter farmaceutisk rådgivning, ett ”Pharmacist Only”-sortiment. Apoteksföreningen har drivit att ett sådant sortiment bör införas och hoppas nu på att det ska bli verklighet.

Även Kristina Billberg, ordförande för Sveriges Farmaceuter, framhåller Apoteksmarknadsutredningen när hon summerar året som gått.

– Från förbundets sida gläds vi mycket åt att flera av de frågor som vi har drivit har blivit förslag i utredningen.

Till skillnad från Robert Svanström är hon positiv till förslaget att endast farmaceuter ska få expediera receptbelagda läkemedel.

– Vi anser att det behövs farmaceutisk kompetens för den uppgiften. Och då det ändå krävs att en apotekare eller en receptarie signerar utlämnade recept och därmed ansvarar för expedieringen blir det ingen avlastning för farmaceuter när andra yrkesgrupper deltar i receptkedjan.

Kristina Billberg lyfter också fram att det är glädjande att farmaceuter blir en allt mer naturlig del av sjukvården.

– Vi ser att fler medlemmar arbetar inom vården, både apotekare och receptarier, och samarbetet med andra professioner inom vården blir allt bättre.

På minussidan det gångna året ligger de brister i arbetsmiljön på många apotek som tydliggjordes i en rapport som Sveriges Farmaceuter presenterade i februari.

– Vi har fokuserat mycket på det under 2017 och vi kommer att fortsätta göra det eftersom det är mycket viktigt att de anställda på apoteken har förutsättningar att göra ett bra jobb.

Dag Larsson, ansvarig för regionala frågor på Lif, framhåller den utredning om prissättning av läkemedel som har påbörjats under året som en av 2017 års viktigaste händelser för läkemedelsindustrin. Utredningen är den första genomgripande översynen av det system för subventionering av läkemedel som började användas i Sverige för mer än 15 år sedan.

– Idag jobbar vi i ett väldigt komplext system som liknar ett lapptäcke där olika läkemedel prissätts på olika sätt. Förhoppningsvis kommer utredningen att föreslå en enklare och bättre modell, säger Dag Larsson.

Än så länge har endast ett första delbetänkande presenterats.

– Det ska bli spännande att se vilka förslag som utredaren Toivo Heinsoo lägger nästa år.

Inför 2018 hoppas Dag Larsson på att Sverige stärker satsningarna på forskning.

– Regeringen är öppen för Life Science-sektorn, men det finns mer att göra. Vi skulle kunna ha mer forskning i Sverige och vi hoppas på att satsningarna inom området utökas oavsett vem som vinner valet.

Andra läser