Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fler klarade det nya kunskapsprovet

Av 27 personer som skrev kunskapsprovet för nyanlända apotekare var det tio som klarade det när det i november hölls för tredje gången. I den testgrupp som samtidigt fick ta provet fick endast fyra av nio godkänt.

När det nya kunskapsprovet för nyanlända apotekare hölls för första gången i april tidigare i år var det bara 7 av 39 personer som klarade det.

Svensk Farmaci har flera gånger skrivit om kritiken mot att så få klarade provet och att frågorna var för svåra. Ett önskemål som funnits med från början har varit att en testpanel med svenska apotekare skulle göra provet för att ge en fingervisning om nivån är rätt.

Till den här provomgången hade Uppsala Universitet för första gången rekryterat en kontrollgrupp bestående av sju apotekare och apotekarstudenter på termin 9 och 10, samt två läkarstudenter. Ingen av de två läkarstudenterna fick godkänt.

– Det var inte heller meningen att de skulle klara provet utan de var med för att få en negativ kontroll, det vill säga att provet tas av personer som det inte är avsett för. Det gör vi för att se om det är för lätt, säger Shima Momeni, apotekare och projektledare för kunskapsprovet vid Uppsala universitet.

Borde inte samtliga apotekare/apotekarstudenter som gjorde provet klarat det om det låg på rätt nivå?

– De som går termin nio eller tio är inte helt klara med sin utbildning. Dessutom uppgav flera i testgruppen att de inte hade förberett sig utan mest såg provet som en rolig grej.

Har ni gjort om provet på något sätt efter kritiken mot att det har varit för svårt?

– I stort har vi samma upplägg och samma nivå på frågorna som tidigare. Men vi har blivit bättre på att formulera frågorna så att språket inte ska vara ett hinder. Att fler fick godkänt kan också bero på att det nu är lättare att förbereda sig än det var första gången då deltagarna visste väldigt lite om vilken sorts frågor som skulle komma.

Andra läser