Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Därför blir sildenafil inte receptfritt i Sverige

Av minst fyra skäl förblir sildenafil (Viagra m m) receptbelagt i Sverige, trots en ansökan om ”switch” till receptfritt från en fabrikant. Läkemedelsverkets utredare förklarar resonemanget.

Efter att en innehavare av marknadsföringstillstånd ansökt om receptbefrielse för sildenafil, har Läkemedelsverket undersökt förutsättningarna för detta. Ansökan avsåg bara vissa styrkor och förpackningsstorlekar.

Frågan blev extra aktuell häromveckan när det blev klart att preparatet kommer att börja säljas utan läkarordination inom ramen för det så kallade pharmacist only-sortimentet i Storbritannien. Apoteksföreningens chefsfarmaceut Robert Svanström argumenterade i en artikel här på sajten att Sverige bör kunna följa det brittiska exemplet.

Ingrid Wikström, klinisk utredare på Läkemedelsverket, har ansvarat för den nya svenska utredningen.

– Av medieuppgifter har det framgått att utredningen är helt färdig, men det är inte korrekt. Den är inte helt klar, men i det här sena skedet ska det mycket till för att våra huvudslutsatser ska förändras, säger hon.

Enligt Ingrid Wikström väntas verket avslå begäran av huvudsakligen fyra skäl.

Detta trots att det finns få säkerhetsrelaterade problem kring läkemedlet, och att en receptbefrielse kan tänkas minska den omfattande illegala försäljningen. Dessutom har Sverige en internationellt sett liberal inställning till receptfrihet.

En av anledningarna till att verket säger nej är att man anser det vara högst osäkert om de som handlar illegalt verkligen skulle börja gå till apoteket, även om läkemedlet blir receptfritt.

– De som beställer via illegala nätapotek för att de tycker att det är pinsamt att gå till apoteket kan ju mycket väl tänkas fortsätta beställa på nätet, säger Ingrid Wikström.

– Här blir det dock att intressant att följa utvecklingen i Storbritannien framöver.

Ingrid Wikström poängterar också att sildenafils säkerhetsprofil bara är välkänd som receptbelagt läkemedel.

– Vi vet ju inte vad som kan komma att hända med säkerhetsprofilen om fler köper läkemedlet, vilket inte är osannolikt med just detta läkemedel, och det börjar användas av många som inte har erektil dysfunktion.

I dagens läge tycker hon också att det är oklart om farmaceuter är lämpade för uppgiften att screena ut patienter som är lämpliga för behandling respektive uppfyller kontraindikationer.

– Jag tycker inte att man kategoriskt kan säga att farmaceuter generellt skulle klara den uppgiften, det här är ju inte en roll som farmaceuter är vana att ha idag i Sverige. Att ställa diagnos ingår inte i grundutbildningen. I andra länder, exempelvis Storbritannien, har farmaceuter ofta en annorlunda roll än här. Erektil dysfunktion kan ju vara tecken på underliggande sjukdomar som diabetes eller hjärt-kärlsjukdom som mer sannolikt fångas upp vid ett läkarbesök än på apoteket.

Slutligen tycker Ingrid Wikström att integritetsfrågan inte är tillräckligt bra hanterad på svenska apotek idag.

– Min bild är att apotekslokalerna i regel inte är tillräckligt anpassade för att avskilda samtal ska kunna föras. Detta kan rentav vara en bidragande anledning till att så många köper sildenafil via nätet idag snarare än att gå till läkaren och därefter apoteket, säger Ingrid Wikström.

Mest läst