Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Euroapotheca vill “bygga om båt som redan är sjösatt”

Svensk Farmaci har träffat litauiska Euroapothecas affärschef Arvydas Zilinskas som var på Sverigebesök igår. Läs om den baltiska apoteksjättens planer för Apoteksgruppen.

Förra veckan blev det klart – den litauiska apoteksaktören Euroapotheca, som idag har verksamhet i alla de baltiska länderna samt i Polen, köper Apoteksgruppens holdingbolag och 159 av apoteken.

Igår gjorde bolagets affärschef Arvydas Zilinskas en blixtvisit i Sverige och träffade bland annat apoteksföreningens vd Johan Wallér och Sveriges Farmaceuters förbundsdirektör Jenny Harlin.

Även Svensk Farmaci fick möjlighet att träffa honom och ställde frågor om företagets planer på den svenska marknaden.

– Vårt budskap just nu är att inga större förändringar kommer att ske, och vårt fokus kommer att vara att uppmuntra personal att stanna kvar inom en av de starkaste och största apoteksaktörerna i norra Europa. Arbetsförhållandena kommer att vara oförändrade. Sedan kommer vi förstås att söka nya vägar att göra kedjan lönsam, säger Arvydas Zilinskas.

Skapar ni en konventionellt styrd apotekskedja, eller kommer ni att ge utrymme för exempelvis franchisekoncept?

– Vårt fokus i starten kommer att vara att skapa en ”normalt” uppbyggd privatägd apotekskedja utifrån de idag två separata enheterna servicebolaget och de geografiskt utspridda apoteksföretagen. Servicefunktionen och det operativa ledningsteamet kommer att behöva kompletteras, men jag kan inte vara mer detaljerad om hur i nuläget. Man kan se det som att vi försiktigt kommer att bygga om en båt som redan är i vattnet.

Vad händer med det trettiotal apotek inom Apoteksgruppen som ni inte köper?

– Vi har inga planer på några förändringar alls. Det kommer att bli ett oförändrat läge, vi kommer att erbjuda dem service som idag. Vad som händer långsiktigt här är för tidigt att säga.

Ni har verksamhet i fyra andra EU-länder, och i Sverige råder stor farmaceutbrist. Ser ni möjligheter att flytta personal till Sverige från de andra marknaderna?

– Det är inte något vi tittar på i nuläget. Vårt fokus i starten kommer som sagt att vara att skapa en konventionellt uppbyggd apotekskedja. Vårt fokus är att behålla alla de kompetenta personer som kommer att vara viktiga för oss, även på den lokala nivån.

Hur ser tidsramarna ut för affären?

– Det är ju egentligen två affärer. Dels den med staten, dels affären som innebär övertagande av 156 apotek från egenföretagare. Vi räknar med att allt ska vara klart under första kvartalet 2018, förhoppningsvis tidigt under den perioden. Totalt får vi 159 apotek i vår ägo inklusive de tre som drivs av holdingbolaget.

– Vi har en ambition att växa, så om vi hittar passande objekt kommer vi att överväga köp för att expandera. Det är å andra sidan inte omöjligt att vi på sikt överväger att sälja enskilda apotek.

Hur ser ni på den växande e-handeln, hur vill ni möta den utvecklingen?

– Våra köpvanor ändras och blir allt mer online-baserade. Vi har planer för en expansion här och har skapat en välfungerande e-apotekplattform för detta i Litauen. Om det blir denna vi använder i Sverige är för tidigt att säga.

Vilka signaler vill du sända till personalen på de svenska apoteken?

– Att vi vill fortsätta det som görs idag, och att det inte finns några skäl till oro för förändringar i arbetsvillkor. Vår bild är att Apoteksgruppens organisation är mycket professionell, från ledningsnivån till apotek. Det baserar vi bland annat på besök på över 100 av apoteken. Vi vill behålla det framgångsrika teamet och skapa en resa framåt tillsammans.

Hur kommer ni att förändra apoteken? Kommer era apotek att skilja sig från de andra svenska apoteken?

– Det är inga enorma skillnader mellan apoteken i de baltiska länderna och de svenska. Man kommer att kunna se skillnader på våra apotek jämfört med andra svenska apotek, men det är för tidigt att berätta hur, men jag kan säga så mycket som att det kan bli förändringar sett till proportionerna mellan olika typer av produkter på hyllorna. Andra saker som kan komma att variera är användning av konsulter och prisbilden, men detta kommer att visa sig senare. Vi kommer att erbjuda en full bredd i vår apoteksservice inklusive den digitala upplevelsen. Vi kommer också att undersöka vilka vägar som är klokast att gå tillsammans med de lokala teamen som har mycket stora kunskaper.

Hur blir det med namnet, kommer ni att behålla Apoteksgruppen eller blir det ett nytt?

– Jag förstår att du ställer den frågan, den var väntad, men det här är sekundär fråga som inte är på agendan just nu.

Jag tolkar det som att frågan inte avgjord, kan det alltså gå åt båda hållen?

– Ja.

Befintliga kollektivavtal fortsätter att gälla inom Apoteksgruppen oavsett övertagandet. Hur ser ni på den nordiska arbetsmarknadsmodellen med bland annat kollektivavtal?

– Vi har full respekt för att detta är en mycket välfungerande modell och vi vill bli en del av den på ett positivt sätt. Vi kommer självklart att respektera arbetsmarknadens regler och vara en socialt ansvarstagande aktör på marknaden. Vi eftersträvar också att ha en god relation med professionerna, säger Arvydas Zilinskas.

Andra läser