Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Farmfak-forskare och barnonkologiavdelning belönas

Farmacie doktor Oskar Karlsson, som forskar om exponering för miljöföroreningar och läkemedel under neonatalperioden, får Uppsala universitets Oscarspris. Barnonkologen på Karolinska får priset Guldpillret för förbättrad behandling av barn med blodcancer.

Oscarspriset tilldelas varje år yngre forskare vid Uppsala universitet. I år går det till farmacie doktor Oskar Karlsson, biträdande universitetslektor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

Han forskar bland annat om exponering för miljöföroreningar och läkemedel under neonatalperioden. Han disputerade 2011 på en avhandling om ett neurotoxin där han kunde visa att neonatal exponering kan ge neurodegenerativa förändringar i den vuxna hjärnan.

Igår berättade Dagens Medicin att Barnonkologen på Karolinska universitetssjukhuset får tidningens pris Guldpillret för att ha tagit fram en teknisk lösning som kan förbättra underhållsbehandlingen för barn med blodcancer.

Lösningen möjliggör för familjer med barn som har akut lymfatisk leukemi att själva styra stora delar av vården med hjälp av den nationella e-tjänsten PEP, patientens egen provhantering.

Andra läser