Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fortsatt tillgång till tonåringars recept

Frågan om föräldrars tillgång till ungdomars aktuella e-recept via e-lösningar diskuterades i Sveriges apoteksförenings kvalitetsråd i torsdags. Men det blir ingen förändring av kedjornas policy.

Som vi uppmärksammat i flera artiklar ger apotekens e-lösningar vårdnadshavare total insikt i sina barns aktuella e-recept, oavsett hur gamla barnen är. Detta oavsett om där finns känsliga uppgifter om till exempel p-piller, som barnet inte vill att föräldrarna ska känna till.

Om en förälder däremot begär att få se sin tonårings recept på apoteket, ska den expedierande farmaceuten göra en lämplighetsbedömning och vid behov tillämpa sekretess i förhållande till vårdnadshavaren.

Kedjorna gör enligt e-hälsomyndigheten inte fel, när man låter föräldrar få automatisk access via sina appar, även om myndigheten håller med om att det finns situationer när det kan vara olämpligt att en vårdnadshavare får se sina äldre tonåringars recept.

– Därför är det viktigt att apoteksaktörerna diskuterar frågan och att vården alltid överväger att använda pappersrecept i sådana fall, sa Carl Jarnling, enhetschef för invånartjänster på e-hälsomyndigheten i en av våra tidigare artiklar.

Att diskutera frågan är precis vad apoteksföretagen nu gjort – frågan var uppe på ett möte i Sveriges apoteksförenings kvalitetsråd förra veckan.

Slutsatsen blev att alla anslutna apoteksaktörer väljer att tolka frågan på samma sätt och fortsätter att låta informationen avseende barn, oavsett ålder, vara automatiskt tillgänglig för vårdnadshavare som idag.

Anledningen är att en inskränkning också skulle begränsa föräldrars möjlighet att beställa viktiga läkemedel till sina barn via apparna – eller snarare tvinga föräldrar att gå till ett fysiskt apotek för att hämta ut läkemedel till sina ungdomar (efter att farmaceuten gjort en lämplighetsbedömning).

– Det här är absolut ingen lätt fråga, och vi har vänt och vridit på den. Man kan se det som att vi tvingats välja mellan två onda ting, att sänka tillgängligheten eller att inte göra någon lämplighetsbedömning. Men våra appar används ju för att beställa läkemedel och vi ser en stor risk med att införa en åldersbegränsning, det skulle sänka tillgängligheten till läkemedel till barn. Det är självklart viktigt att lämplighetsbedömningen genomförs, men den bör göras tidigare i kedjan, hos förskrivaren. Därför är det mycket viktigt att möjligheten att skriva pappersrecept finns kvar. Vikten av detta pekas även ut i Läkemedelsverkets utredning av e-recept som huvudregel, säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på apoteksföreningen.

Andra läser