Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Inga tårar när företagarmodell somnar in

Den politiska oppositionen gråter inte över att Apoteksgruppens servicebolag säljs ut och att det egenföretagarkoncept som deras partier skapade i regeringsställning nu till stor del försvinner i samma veva. Det är naturligt med bolagsförändringar, säger Socialutskottets ordförande Emma Henriksson (KD), men hon saknar inte kritik mot regeringen på apoteksområdet. UTÖKAD 13:58

I samband med apoteksomregleringen 2009/10 var den förra regeringen mån om att ge förutsättningar för egenföretagande och skapade Apoteksgruppen med detta syfte.

Nu faller dock denna egenföretagarmodell till stor del sönder när regeringen säljer Apoteksgruppens servicebolag till Euroapotheca, samtidigt som den litauiska aktören, enligt företagets egna uppgifter, köper 156 av de entreprenörsdrivna Apoteksgruppen-apoteken och de tre apotek som drivs centralt från Apoteksgruppen.

Bara 30 apotek kommer, enligt Euroapothecas egen information, även fortsättningsvis att drivas av fristående entreprenörer. Dessa kommer dock till fullo att supporteras av den nya aktören på den svenska apoteksmarknaden, enligt bolagets pressmeddelande.

Kristdemokraterna hade stort inflytande över apoteksreformens utformning, inklusive skapandet av Apoteksgruppen, när socialdepartementet leddes av dåvarande socialminister Göran Hägglund (KD).

Socialutskottets nuvarande ordförande Emma Henriksson (KD) ser dock inga problem med att Apoteksgruppens överbyggnad nu byter ägare.

– Huvudsyftet med omregleringen var att öka tillgängligheten. Att det sker bolagsförändringar efter hand är naturligt, säger hon.

Hon väljer dock att inte kommentera det faktum att själva egenföretagarmodellen nu till stor del går i graven, när en stor majoritet av apoteken går över i den litauiska kedjans ägo genom en separat försäljningsprocess.

– Den här frågan berör flera departement och jag är inte insatt i detalj i själva affären, säger hon.

– Jag känner dock en oro för att den nuvarande regeringen och även apoteksutredaren har bristande förståelse för apoteksaktörers villkor. Generellt har vi sett att apoteksmarknaden drivs mot stordrift, och det är viktigt att vi har regelverk som gör att även mindre aktörer har goda förutsättningar. Min bild är att regeringen inte delar detta perspektiv, säger hon.

Centerpartiet drev särskilt egenföretagarfrågan i samband med omregleringen.

Anders W Jonsson (C) är gruppledare och ledamot i Socialutskottet.

– För Centerpartiet var det viktigt att skapa förutsättningar för ett småskaligt egenföretagande genom att skapa Apoteksgruppen. Vår avsikt var att Apoteksgruppen skulle fungera i öppen konkurrens med andra aktörer, inte att det för alla framtid skulle skyddas av särregler, skriver han i ett mail till Svensk Farmaci.

– Att staten endast i begränsad omfattning ska äga statliga bolag är helt i enlighet med Centerpartiets syn på statligt ägande. Vi är även öppna för att staten på sikt säljer Apoteket AB.

Riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M) var tidigare ledamot i Socialutskottet och hade ett stort engagemang i apoteksfrågan.

– Vår ingång på kort och lång sikt var att få en så mångfacetterad apoteksmarknad som möjligt. Vi fann via Apoteksgruppen en lösning för att möjliggöra för fler, än det annars skulle varit, att ta steget att själva vara företagare. Men vi resonerade redan då om att detta inte kunde vara en långsiktig lösning, däremot var vår ingång att det var så staten behövde börja, genom att vara en konstruktiv stöttepelare, berättar hon.

– När förändringen skulle ske diskuterade vi inte. Nu sitter en annan regering, med helt andra ingångar om vad man vill med apoteksmarknaden. Det är deras val att göra brottet nu, en analys som får stå för dem.

– Jag är tyvärr besviken över att regeringen inte tar ett helhetsgrepp kring vad vill man med apoteksmarknaden det kommande decenniet och hur strategin ser ut för det. Vi kommer fortsätta driva de frågorna från riksdagen och framför allt efter den 9 september nästa år. Det handlar om en oerhört viktig del av hälso- och sjukvården som kräver en framtidsvision, säger Cecilia Widegren.

Andra läser