Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedelskongressen ställs in nästa år

Upplägget för Läkemedelskongressen ska ses över och nästa år blir det inget möte alls.

Läkemedelskongressen, som är Apotekarsocietetens event om läkemedel, har under flera år haft lågt deltagarantal och var för några år sedan nere i knappt 100 besökare. 2015 togs ett omtag med bland annat vidgad programkommitté vilket har fått upp antalet besökare till över 300. Men det är fortfarande för få och därför ställs nästa års kongress in.

– Vi har inte fått så många besökare som vi har förväntat oss och det måste vägas mot det stora arbete vi lägger ner på kongressen, säger Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten.

I ett mail till samarbetspartners meddelar organisationen att målet är att återkomma med ett nytt upplägg för ett möte 2019.

– Vi kommer att jobba helt förutsättningslöst. Idag finns inget beslut om att lägga ner kongressen, utan det handlar om att utveckla konceptet, säger Karin Meyer.

Hon konstaterar att det är svårare att få tillräckligt med deltagare till bredare event jämfört med smalare och mer nischade möten.

– Samtidigt som vi kan se att vi har för få besökare på Läkemedelskongressen ser vi att flera andra mindre aktiviteter som vi anordnar växer, säger hon och nämner bland annat sammankomster om sjukvårdsfarmaci och farmakometri.

Under 2018 ska Apotekarsocieteten ha särskilt fokus på antibiotikaresistens och Karin Meyer berättar att organisationen, i samarbete med ett antal andra organisationer, ska anordna ett stort symposium om ämnet.

Andra läser