Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Viktigt att aktörerna diskuterar frågan”

FÖRDJUPNING: Det finns absolut situationer när det är olämpligt att vårdnadshavare får se sina äldre tonåringars recept, menar e-hälsomyndigheten. Ändå gör apotekskedjorna inget fel när de per automatik låter föräldrar se recepten via sina e-lösningar. Det är "viktigt att apoteksaktörerna diskuterar frågan", anser myndigheten.

Om en förälder begär att få se sin tonårings recept på apoteket, ska den expedierande farmaceuten göra en lämplighetsbedömning och vid behov tillämpa sekretess i förhållande till vårdnadshavaren.

Det är Patientsäkerhetslagen som reglerar apotekspersonalens särskilda ansvar för barn som riskerar att fara illa.

Men, som vi uppmärksammade i två artiklar förra veckan, om man som förälder använder apotekens appar slipper man denna lämplighetsbedömning.

Här visas barnets aktuella recept upp, oavsett ålder. Situationen har diskuterats flitigt på många av Sveriges Farmaceuters utbildningar.

Både 1177:s e-tjänst och E-hälsomyndighetens tjänst Läkemedelskollen har valt striktare tillämpningar av lagstiftningen – här kan föräldrar inte hitta information om barn mellan 12 och 18.

Förra veckan bad vi två apotekskedjor förklara hur de resonerar i denna fråga. Medan Kronans Apotek hänvisade till gällande regelverk, berättade Anna Rogmark, chefsjurist på Apoteket AB, att Apoteket AB för närvarande genomför en översyn av hanteringen av personuppgifter där man även tittar på frågan om vårdnadshavares åtkomst till läkemedelsinformation för barn mellan 13 och 18.

Vi har även ställt frågor till e-hälsomyndigheten om de olika tillämpningarna av regelverket.

Carl Jarnling, enhetschef för invånartjänster på myndigheten, står för svaren.

Gör apotekskedjorna rätt som per automatik ger föräldrar tillgång till aktuella recept för barn 13-18 år?

– Apoteken gör inte fel och bryter inte mot avtalet med oss när de gör det möjligt för vårdnadshavare att se sina barns aktuella recept till och med att barnen fyller 18 år. Vi vill dock påpeka att det enda de kan se från och med det att barnet fyller 12 år är just aktuella recept. De kan inte se tidigare recept eller uthämtade läkemedel, säger Carl Jarnling.

– Vi vill också påminna om att det alltid är möjligt för förskrivarna att använda pappersrecept i fall de bedömer att det är lämpligt av integritetsskäl. Dessa recept blir då inte synliga för vårdnadshavare.

Varför begränsar ni själva vårdnadshavares tillgång till läkemedelsinformation till barn mellan 13 och 18 år i Läkemedelskollen?

– Läkemedelskollen och apotekens appar har olika syften. I Läkemedelskollen går det exempelvis att se vilka läkemedel man har på recept och vilka recept man har hämtat ut. I apotekens appar ska kunderna även kunna handla medicin på nätet. Av integritetsskäl är Läkemededelskollen i dagsläget utformad så att vårdnadshavare inte har tillgång till sina barns information från och med det att barnen fyller 12 år.

Är det verkligen lämpligt att föräldrar i apparna får full insyn i aktuella recept för sina äldre tonåringar, utan att någon farmaceut gjort någon värdering av lämpligheten i detta (som de är skyldiga att göra på det fysiska apoteket)? I vissa fall kan det ju finnas känsliga uppgifter om till exempel p-piller, som barnet absolut inte vill att föräldrarna ska känna till. Kanske riskerar barnet rentav att fara illa.

– Det finns absolut situationer när det kan vara olämpligt att en vårdnadshavare får se sina äldre tonåringars recept. Därför är det viktigt att apoteksaktörerna diskuterar frågan och att vården alltid överväger att använda pappersrecept i sådana fall, säger Carl Jarnling.

Andra läser