Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Industrifarmaceuter tror på EMA i Amsterdam

EMA hamnar i Amsterdam, om man får tro deltagarna på årets upplaga av Industrifarmaceutiskt möte. På mötet diskuterades allt från biologiska läkemedel och serialisering till Falu rödfärg.

Igår, söndag, anordnade Sveriges Farmaceuter för andra året i rad Industrifarmaceutiskt möte, ett heldagsevent för förbundets industriverksamma farmaceuter.

Som ”keynote speaker” deltog Richard Bergström, tidigare vd för LIF och chef för industrilobbyn EFPIA i Bryssel, numera ”External Pharma Lead” i säkerhetskoncernen SICPA i Lausanne, Schweiz.

Han berättade bland annat om konsekvenserna av det e-verifikationssystem för läkemedel som kommer att genomföras fullt ut inom EU 2019 (serialisering). På SICPA arbetar han med att implementera liknande system i andra länder.

Serialiseringen öppnar många möjligheter utöver att säkerställa äktheten på läkemedel.

– En ”barcode” på varje förpackning kan möjliggöra för patienter att skanna koden och koppla upp sig. Det kan därför skapas möjligheter att ersätta bipacksedlar med e-lösningar, låta patienter själva rapportera biverkningar eller om läkemedlet fungerar eller ej, säger Richard Bergström.

Jonas Fransson, apotekare på SOBI, gav en översikt av bolagets utveckling av biologiska läkemedel och Sveriges position inom fältet. Regeringen har gjort stora strategiska satsningar och Astra Zeneca har investerat i en ny produktionsanläggning i Södertälje. SOBI är idag det största svenskägda läkemedelsbolaget, och satsar helt och hållet på bioläkemedel, som generellt kräver större investeringar före klinisk fas än andra läkemedelsprojekt.

Ingrid Nylander, professor och prodekan för grundutbildningen vid farmaceutiska fakulteten i Uppsala, berättade bland annat om det omarbetade apotekarprogrammet som sjösattes nu i höst. Professionell utveckling, tydligare färdighetsträning och förstärkning av områden som biologiska läkemedel är några av de nya inslagen – läs våra tidigare artiklar om förändringarna här.

Gunilla Andrew-Nielsen, avdelningschef på Läkemedelsverket, berättade om den nya förordning för kliniska prövningar i EU som varit på gång under lång tid, men som kommer att träda i kraft först när EMA tagit fram en portallösning som bland annat ska hantera ansökningarna. En huvudpoäng med förändringen är att sponsorer bara ska behöva skicka in en ansökan för hela EU-området.

– Min bedömning är att portalen kommer att ”gå live” under sista kvartalet 2019, berättade hon.

Johan Molin, apotekare och vd för Falu Rödfärg AB, gestaltade sin osannolika resa från ”Farmis” via läkemedelsindustrin till Falu koppargruva. Han berättade också om hur en helt ny strategi räddade varumärket Falu Rödfärg under en krisperiod med röda siffror för 5-7 år sedan.

Rikard Pellas, compliance officer på Lif, avslutade med att berätta om läkemedelsbranschens arbete med etiska regler från och med mutanklagelserna i början av 00-talet till införandet av Efpia Disclosure Code – lär vår tidigare artikel om det initiativet här – under fjolåret.

Claes Jagensjö, ledamot i Sveriges Farmaceuters industrisektion och en av initiativtagarna till mötet, tycker att dagen var lyckad.

– Den stora poängen med det här initiativet är att skapa ett forum där industrifarmaceuter kan mötas, inspireras och bygga nätverk. Detta är något som länge saknats, säger han.

Under mötet anordnades en omröstning om var deltagarna tror att EMA kommer att hamna efter Brexit.

Amsterdam föll ut som den kandidat som de flesta av de cirka 70 deltagarna trodde på, följt av Bratislava och Köpenhamn på delad andra plats. Milano blev nummer fyra i röstningen som gällde förmodan snarare än preferens.

Inledningstalaren Richard Bergström trodde på Bratislava, med hänvisning till en förmodad röstningspakt mellan länder i EU:s östra delar.

Även Tomas Salmonson, den svenska ordföranden i EMA:s expertkommitté för humanläkemedel, har angett att han tror att EMA kommer att flytta till den slovakiska huvudstaden.

Claes Jagensjö tror dock på en annan stad.

– Jag tror på Wien, som har ett centralt läge och kan komma att få många röster från centraleuropeiska länder, säger han.

Mest läst