Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Lång väg till nya regler för homeopatiska medel

Utsikterna att förändra reglerna kring homeopatiska läkemedel i EU är små, trots det nya skärpta uttalandet från Europas vetenskapsakademier – men det finns andra vägar att agera i frågan. Akademierna vänder sig nu till EMA för en dialog kring påverkan av beslutsfattare.

Som vi skrev för någon månad sedan har de europeiska vetenskapsakademiernas rådgivande organ EASAC antagit ett uttalande där man skärper tonen mot homeopatiska produkter och metoder.

EASAC fastslår bland annat att ”påståendena om homeopati är orimliga och oförenliga med vetenskapliga grundlagar”.

Enligt uttalandet bör homeopatiska produkter utan påvisad effekt sammanfattningsvis inte kunna registreras som läkemedel, ej subventioneras av samhället och märkas tydligt. Dessutom måste marknadsföringen anpassas till rådande krav på riktighet och tydlighet som gäller för andra produkter.

Igår höll Kungliga vetenskapsakademin ett presseminarium med anledning av uttalandet, som väckt stor uppmärksamhet i många EU-länder.

Nästa steg för akademierna är nu att träffa den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

– I samråd med EMA vill vi få klarhet i hur vi ska gå tillväga för att påverka beslutsfattare på EU-nivån, berättade Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi och ledamot i KVA.

Möjligheterna till förändring av EU-lagstiftningen må vara små i det korta perspektivet, men enligt Sonny Larsson, farmacie doktor vid Apotekarsocieteten, går det att arbeta i uttalandets anda på andra sätt.

– Vi kan bevaka och anmäla olaglig marknadsföring, och vi kan informera såväl hälso- och sjukvårdspersonalen och patienterna, sa han.

Sven Ove Hansson, professor i filosofi vid KTH, lyfte en eventuell möjlighet för enskilda EU-länder att införa strängare särlagstiftning i linje med beslutet om snus. Efter seminariet väcktes även idén att Sverige möjligen skulle kunna trotsa EU:s regelverk när det gäller homeopatiska produkter och låta frågan prövas av EU-domstolen.

Konsekvenserna av det så kallade ”antroposofiska undantagets” upphörande i Sverige klargjordes också under seminariet. När denna särlagstiftning upphör att gälla kan homeopatiska läkemedel som omfattas av undantaget komma att registreras enligt EU:s regler. EU-reglerna tillåter dock inte att homeopatiska läkemedel har särskilda indikationer, så de indikationer som antroposofiska läkemedel har idag kommer att försvinna. EU-reglerna tillåter heller inte homeopatiska läkemedel för injektion, så dessa läkemedel kommer i den mån som de förekommer att försvinna helt.

I juni i fjol meddelade regeringen att man vill att det antroposofiska preparaten på sikt inte längre ska få något undantag. Dock gavs Vidarkliniken och andra berörda aktörer fem år på sig att anpassa verksamheten till de nya reglerna och bland annat förbereda ansökningar till Läkemedelsverket. Försäljningstillståndet för antroposofiska medel förlängdes med två år fram till den 30 juni 2018, och sedan är det tänkt att en övergångsreglering ska gälla i ytterligare tre år.

Mest läst