Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Patienter vädjar: Låt folkhälsa styra i EMA-frågan

Patientorganisationer på EU-nivå vädjar i ett skarpt brev till EU:s statschefer att låta folkhälsan och patientsäkerheten snarare än politiken styra var EMA hamnar.

Som vi skrivit nyligen har EMA varnat för att det skulle innebära risker för den europeiska folkhälsan om EMA hamnade i åtta av de 19 kandidatstäder som vill bli EMA:s nya säte – företrädesvis städer i östra Europa.

Detta baserades på utfallet av en enkät till EMA-personalen som undersökte hur många som vill jobba kvar på myndigheten baserat på olika lokaliseringar.

Stockholm hörde inte till de åtta ”folkhälsorisk”-städerna, men rankades först på plats 11 av de övriga 11 städerna sett till hur stor andel av EMA-personalen som vill stanna kvar.

Nu har det europeiska paraplyorganet för patientorganisationer European Patients Forum (EPF) skickat ett brev till samtliga statschefer i EU. I brevet, som refereras av Politico, vädjar patienterna till makthavarna att låta ”folkhälsan och patientsäkerheten” snarare än ”politiken och ekonomin” styra var EMA hamnar.

Vi är ”extremt bekymrade inför utsikten att myndighetens verksamhet kommer att störas under många år av det faktum att man gjort ett suboptimalt val av säte”, skriver EPF.

Organisationen vill att EMA:s egen bedömning bör väga tungt, och lyfter vikten av att myndigheten måste kunna rekrytera de bästa experterna.

Om länderna i fråga har en EU-myndighet eller inte sedan tidigare bör inte beaktas, eftersom EMA:s flytt sker på grund av exceptionella omständigheter, menar EPF.

När Svensk Farmaci talade med Tomas Salmonson, ordförande i EMA:s expertkommitté CHMP, förra veckan, kommenterade han EMA:s personalenkät och offentliggörandet av den.

– Jag tycker att det är helt naturligt att EMA går ut med resultaten av sin enkät. Jag delar dock inte deras analys att placering av EMA i vissa kandidatstäder, mot bakgrund av att man tappar en viss mängd personal, skulle utgöra en risk för folkhälsan, säger han.

Andra läser