Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Oro över fallande resultat

Allt fler läkarstudenter misslyckas med studierna redan de första terminerna. Trenden är liknande på apotekarprogrammet i Göteborg. Universitetet har ökat överintaget till apotekarprogrammet för att kompensera för bortfall och vidtagit flera åtgärder för att hjälpa studenterna, berättar Patrik Aronsson, ordförande i utbildningskommittén.

Läkartidningen uppmärksammade igår att allt fler färska studenter på landets läkarutbildningar har svårt att klara tentorna.

– Vi vaknade egentligen upp först i fjol. Tidigare har vi tänkt att det varit något övergående. Men när vi började räkna upptäckte vi att det är sjunkande prestationer för varje år, säger Agneta Ekman, universitetslektor vid läkarprogrammet i Göteborg till Läkartidningen.

Enligt en undersökning av resultaten på tre tidiga tentor är försämringen markant sedan 2010. Då var det runt 90 procent som var godkända efter omtentan. De senaste åren har i vissa fall bara knappt 60 procent klarat sig.

– Det har inte skett någon förändring i innehållet, det har inte blivit svårare eller mer kunskap att inhämta. Snarare tvärtom. Man har bland annat lagt in olika pedagogiska moment, lagt ut mer material på nätet och fler kontrollstationer i form av duggor, fortsätter Agneta Ekman.

På samtliga läkarutbildningar, förutom den i Lund, har de ansvariga märkt att fler nya studenter har svårt att klara tentorna.

Patrik Aronsson är ordförande i utbildningskommittén för apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet. Han ger en liknande bild av utvecklingen på sitt utbildningsprogram.

– Vi ser att våra apotekarstudenter har svårt att klara tentorna under den första terminen, men inte enbart där. Vi tar idag in ett stort överintag för att kompensera för bortfall, samtidigt som vi infört några åtgärder som vi hoppas kan hjälpa studenterna, säger han till Svensk Farmaci.

– Bland annat har vi erbjudit enskilda introduktionsmöten med samtliga nyantagna studenter för att diskutera förväntningar, förhoppningar och farhågor med studierna. Vi arbetar också med att se över våra förkunskapskrav för att göra dem tydligare och minska stress.

– Vi har även gått ut till programmets kurser med en uppmaning om att examinator bör bjuda in studenter som misslyckats med en viss tenta tre gånger till ett möte, för att diskutera detta, i syfte att hjälpa studenten, säger Patrik Aronsson.

Utfallet av examinationerna på apotekarprogrammet i Göteborg följs inom ramen för en studie som för närvarande håller på att slutföras.

I artikeln i Läkartidningen framförs flera delförklaringar till de sämre resultaten.

Att läkarstudenterna gör för mycket vid sidan av studierna pekas ut som ett problem. Svaga grundkunskaper och svårigheter med den medicinska terminologin anges också som bidragande orsaker.

En annan förklaringsmodell är att den digitala utvecklingen har lett till att studenter blivit mer ofokuserade och att synen på kunskap har förändrats.

– Sedan ska man inte bortse från att en hel del studenter har fuskat sig in genom högskoleprovet. Det kan vara ett större mörkertal än vi tror. Vi ser att det finns studenter som först har väldigt låga poäng och sedan skrivit 2,0, och de klarar sig sämre, säger Agneta Ekman till Läkartidningen.

Andra läser