Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Stort stipendium till demensforskande doktorand

Doktoranden Azadeh Karami, som efter studier på farmaceutiska fakulteten i Uppsala nu forskar på biomarkörer för Alzheimers sjukdom på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, har fått ett stort forskningsstipendium. REVIDERAD 18/10

Doktoranden Azadeh Karami vid avdelningen för klinisk geriatrik, institutionen för neurobiologi, Karolinska institutet, har utsetts till stipendiat av Gun och Bertil Stohnes stiftelse.

I januari får hon stiftelsens forskarstipendium på 350 000 kronor.

– Jag känner mig stolt och hedrad. Jag kommer att göra mitt yttersta för att bidra till forskningsresultat som på längre sikt kan förbättra möjligheterna för individer med Alzheimers sjukdom att få ett friskare liv, säger hon till Svensk Farmaci.

Biomarkörer för demens i likvor hos patienter med kognitiv försämring har visat sig vara relativt goda diagnostiska hjälpmedel. Vid etablerad Alzheimers sjukdom är dock dagens biomarkörer mindre användbara för monitorering av sjukdomsförloppet hos behandlade patienter.

– Målet med mitt projekt är att använda enzymet kolinacetyltransferas för att kunna monitorera effekten av olika läkemedelsbehandlingar i patienter under kort respektive lång tid. Studier av halten av enzymet i likvor och plasma kan förhoppningsvis ge oss nya kunskaper som förbättrar livet för demenssjuka människor och deras närstående, säger Azadeh Karami.

Mest läst