Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nytt beslut gynnar nyanlända farmaceuter

Efter lobbying från Sveriges Farmaceuter har Socialstyrelsen beslutat att nya kunskapsprovets två första provtillfällen inte behöver räknas in i det totala antalet gånger man försökt klara provet. Fem av 20 skrivande klarade provet för apotekare med utländsk examen i september, och de båda som tog receptarie-provet klarade ribban.

Det nya kunskapsprovet för personer med utländsk apotekarexamen genomfördes för första gången i april i år. Bara sex personer klarade provet för apotekare och ingen provet för receptarier, och en debatt utbröt om provets svårighetsgrad (se artiklar länkade nedan).

I september hölls proven för andra gången i Uppsala universitets regi. Betydligt färre gick upp denna gång, 20 på apotekarprovet och bara två på receptarieprovet.

Bernt Jakobson är projektledare för Sveriges Farmaceuters projekt Senna som syftar till att stötta nyanlända farmaceuter på vägen mot svensk yrkeslegitimation.

Varför gick så få upp, tror du, har de utländska apotekarna blivit avskräckta av vårens prov?

– Nej, jag tror snarare att många insett att provet kräver stor inläsning och därmed en längre tids förberedelser. Jag skulle tro att fler går upp vid nästa tillfälle i november, säger han.

Även denna gång var det relativt få av personerna som tog provet för apotekare som fick godkänt: bara fem av 20. Alla fem var förstagångsskrivare.

De båda som tog receptarie-provet fick dock godkänt båda två. De skrev båda provet för andra gången.

En annan nyhet med bäring på de nyanlända farmaceuterna är att Socialstyrelsen, efter påtryckningar från Sveriges Farmaceuter, beslutat att de två första provtillfällena enligt den nya ordningen inte behöver räknas in i det totala antalet gånger man försökt klara provet.

Har man alltså fått underkänt på det teoretiska provet i april och/eller september har man fortfarande tre försök på sig att klara teoretiska provet framöver.

Även tiden, de 24 månader som varje deltagare har på sig att klara provet, nollställs och börjar räknas från nästa tillfälle en deltagare skriver provet.

Claes Jagensjö är andre vice ordförande i Sveriges Farmaceuter.

– Det här är något som vi anförde som ett krav vid vårt möte med Socialstyrelsen den 30 juni. Informationen inför provet var inte bra i våras och det är naturligtvis glädjande att Socialstyrelsen lyssnat, säger han.

Mest läst