Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Sveriges anbud är starkt”

Sverige har ett starkt EMA-anbud, väl i nivå med de andra, med geografin som enda nackdel. Det finns dock en reell risk att politiska hänsyn gör att myndigheten hamnar i något av de nya medlemsländerna, exempelvis i Bratislava, säger Tomas Salmonson, svensk ordförande i EMA:s expertkommitté CHMP och Årets Farmaceut 2017.

Temperaturen är hög i frågan om EMA:s omlokalisering efter Brexit. Den 20 november avgör EU:s så kallade allmänna råd, som består av ländernas EU-ministrar, frågan.

Tomas Salmonson, ordförande i EMA:s expertkommitté för humanläkemedel (CHMP), framhåller att han utifrån sin position på EMA måste vara neutral i frågan.

Men han är tydlig med att han längtar till dagen då beslutet är fattat – då finns äntligen något att förhålla sig till.

– Det är inget att hyckla om att det finns bra och mindre bra kandidater ur ett EMA-perspektiv. Det är viktigt att behålla personal och vi kommer att tappa olika många beroende på vart vi flyttar. Städer som Barcelona, Amsterdam, Stockholm och Köpenhamn är gynnsamma i det perspektivet.

EU:s och Storbritanniens skilsmässa väntas bli smärtsam på läkemedelsområdet eftersom experterna från den brittiska myndigheten MHRA drar ett så tungt lass i EMA-arbetet.

– Engelsmännen gör inte bara mycket, de är också väldigt duktiga. För systemet blir det en stor förlust när de försvinner. En knäckfråga är om det går att få till ett avtal med Storbritannien efter Brexit som möjliggör att de kan fortsätta att delta i utredningsarbetet. Det vore önskvärt men vi måste planera för att Storbritannien inte kommer att vara ett utredande land, säger Tomas Salmonson.

– I så fall måste de rapportörskap som Storbritannien redan har för befintliga produkter läggas ut på de andra länderna, och nyinkomna uppdrag fördelas på kvarvarande 27 länder. Det berör förstås inte bara CHMP utan även de andra expertkommittéerna. De nya ärendena har jag själv stort inflytande över hur de fördelas, men när det gäller de gamla rapportörskapen som Storbritannien har håller vi som bäst på med att utarbeta en modell tillsammans med Europas myndighetschefer hur vi ska fördela ut dem.

– Det bästa scenariot på sikt vore förstås att vi får till ett avtal som gör att Storbritannien kan sitta kvar i CHMP, ungefär som Norge och Island gör idag. Eventuellt kan Storbritannien då även behålla sina gamla uppdrag men det hänger på hur snabbt ett sådant avtal kommer på plats

Har anställda på EMA redan börjat lämna myndigheten?

– Ja, men det handlar inte om något strömhopp. Vidare vet vi att vissa engelsmän kommer att sluta i de fall de inte försöker byta pass. Många avvaktar förstås i nuläget beskedet om var EMA hamnar i november.

Hur ser du på anbuden från kandidatstäderna generellt?

– Det är generellt hög nivå på dem, det har gjorts många seriösa försök att förstå vad som behövs för att vara värd för en myndighet som EMA. Det är bara 8 av 27 EU-länder som inte lämnat bud och deras röster blir särskilt viktiga. Det riskerar förstås i slutändan att bli ett politiskt rävspel där några av de 19 säkert hoppas få sidovinster i en förhandling snarare än att de får EMA.

Fotbolls-VM 2022 gick till Qatar till mångas förvåning. Finns det risk att en riktig outsiderkandidat, till exempel i Östeuropa, tar hem spelet om EMA?

– Ja, det finns en reell risk för att sakliga, praktiska aspekter får stå tillbaka och att det politiska aspekter som väger tyngre. Uppfattningen att länder som idag inte har någon EU myndighet måste gå före är ganska utbredd. EMA kan mycket väl hamna i exempelvis Bratislava. Vilket kanske de facto är ett bra val, staden ligger nära en storflygplats, ligger i ett av EU:s nya länder och har en bra lösning när det gäller byggnaden.

– Andra politiska aspekter kan också spela in. Barcelona är en av de mest attraktiva kandidaterna på papperet men de katalonska självständighetssträvandena gör troligtvis staden mindre attraktiv ur ett politiskt perspektiv.

Hur ser du på Sveriges bud och chanser?

– Sverige har utan tvekan ett starkt bud som ligger väl i nivå med de andra. Vi kan vara väldigt nöjda med anbudet. Den enda nackdelen, som vi inte kan påverka, är att Stockholm ligger väldigt nordligt i Europa. Alla andra delar är mycket bra, men vi ska komma ihåg att det finns 3-5 andra mycket starka anbud och ovanpå det ska man lägga politiska aspekter som är svårförutsägbara, säger Tomas Salmonson.

Läs vårt personporträtt av Tomas Salmonson i Svensk Farmaci nr 5/17 i slutet av oktober. På onsdag föreläser han i Stockholm i samband med prisutdelningen.

Mest läst