Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Förslaget ger ingen prispress”

Sveriges apoteksförening är kritisk till förslaget om enhetliga priser på läkemedel utanför förmånen. Utredningens förslag leder inte till lägre läkemedelspriser för patienterna vilket borde vara statens främsta mål, säger föreningens vd Johan Wallér.

Som vi skrivit tidigare idag vill regeringens utredare införa enhetliga priser på receptläkemedel utanför förmånen.

Utredningen vill att TLV ska besluta om inköpspris och försäljningspris för receptbelagda läkemedel utanför förmånerna, baserat på de priser som tillverkarna anmäler till myndigheten. Prissättningen ska alltså även fortsättningsvis i praktiken vara fri för läkemedelstillverkarna. Läs mer om utredningens förslag här.

Sveriges Apoteksförening är kritisk och anser “inte att förslagen gagnar patienterna genom mer fördelaktiga läkemedelspriser”.

– Läkemedelspriserna utanför läkemedelsförmånen avgörs dels av läkemedelsindustrins pris på de läkemedel som säljs i Sverige och dels av den marginal som apoteken kan ta ut för att sälja produkten. Att enbart föreslå en reglering av den ena parten, apoteken, men inte den andra, läkemedelsindustrin, skapar ingen prispress. Utredningens förslag leder inte till lägre läkemedelspriser för patienterna vilket borde vara statens främsta mål. Utan någon inbyggd prispressfunktion så finns ingen möjlighet att sänka kostnaderna för patienterna. Det gynnar inte läkemedelsanvändningen, säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening, i ett pressmeddelande.

Johan Wallér vill hellre se ett system där utbyte mellan utbytbara läkemedel tillåts även utanför förmånen.

– Vill man skapa en reell prispress på de läkemedel som patienterna bekostar själva så ska man möjliggöra för apoteken att byta ut dyra läkemedel mot billigare, det är så staten gör för att sänka sina egna kostnader för läkemedel inom förmånen, säger Johan Wallér.

Andra läser