Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Felaktigheter i EFPIA-rapport”

Christer Asp, koordinator för det svenska EMA-anbudet, pekar på felaktigheter i den rapport som rankar Stockholm först på delad femte plats bland kandidatstäderna. Han beklagar också att två faktorer som borde tala för Sverige inte väger så tungt – men tror ändå att Stockholm tillhör toppkandidaterna. De föreslagna lokalerna i Stockholms anbud får dock dåligt betyg i kunskapsunderlag som EMA tagit fram till EU-kommissionen. UPPDATERAD 8:49

Som vi skrev i måndags har konsultbolaget Charles River Associates, på uppdrag av den europeiska industrilobbyn EFPIA, tagit fram en djupgående analys av hur de 19 EMA-kandidatstäderna matchar 21 detaljerade kriterier. Dessa kriterier är i sin tur baserade på fem av EU-kommissionens sex bedömningskriterier.

Köpenhamn är den stad som bäst lever upp EU-kommissionens kriterier enligt rapporten, med 21 gröna markeringar. Stockholm kom på delad femteplats med 17 gröna markeringar och fyra gula.

Svensk Farmaci bad Christer Asp, diplomaten som är koordinator för det svenska EMA-anbudet, att kommentera de fyra punkter där Stockholm inte fick toppbetyg.

Han menar att flera av dem bygger på missförstånd.

Rapporten pekar bland annat på att den tilltänkta byggnaden i Stockholms life science-kluster Life City beräknas stå färdig först tredje kvartalet 2020.
– EFPIA-rapporten har missat att Sverige faktiskt erbjuder två fullgoda byggnader. Den som dom nämner är en byggnad som skall uppföras framför Karolinska och som EMA kan vara med att utforma. Vad de helt missat är att vi även erbjuder en redan färdig byggnad på 30 000 kvadrat, gamla posthuset, mitt emot Stockholms central. Varför de missat denna viktiga faktor förstår jag inte, detta är mycket tydligt i vårt anbud, säger Christer Asp.

Rapporten menar också att ”Den mer avlägsna lokalisering som Stockholm innebär medför begränsade möjligheter för besökande experter att genomföra resor över dagen till myndigheten”.
– Vad gäller vårt geografiska läge kan vi inte göra så mycket åt detta. Arlanda är dock Nordens snabbast växande flygplats och kommer att ytterligare bygga ut förbindelserna i Europa. Och så har vi faktiskt ytterligare tre flygplatser i regionen; Bromma, Skavsta och Västerås.

Enligt rapporten finns bara ”begränsad information i anbudet om tillgång till platser i internationella skolor som möter personalens krav”.
– Här tycker jag att man varit lite försiktig i utvärderingen. Vi har ett stort utbud av internationella skolor och än viktigare är att vi ansöker om en ackrediterad europaskola till januari 2019. Det har man också missat i utvärderingen.

Slutligen står det i rapporten att den svenska regeringen inte som andra länder ”tagit fram en tidslinje för omlokaliseringen som illustrerar specifika milstolpar under övergångsperioden”.
– Detta är felaktigt. Vi har en mycket tydlig tidslinje i vårt erbjudande i en särskild rubrik för hur vi kommer arbeta med omlokaliseringen 2017, 2018 och 2019, säger Christer Asp.
– När allt detta är sagt, råder det nog ingen tveksamhet om att Sverige tillhör den lilla grupp länder som kan klara omlokaliseringen utan egentliga störningar i verksamheten.

Christer Asp beklagar dock att några faktorer som borde tala för Stockholms anbud inte väger så tungt.

– Vi hade utgått från att den vetenskapliga life science-miljö som vi har och som ligger på den absoluta toppen i EU skulle vägt mycket tyngre i utvärderingarna. Här handlar det ju om hur EMA skall utvecklas på sikt inom ett vetenskapligt område som blir allt viktigare för folkhälsan, säger han.

– Vi hade velat se detta som ett särskilt kriterium, men den lista på sex kriterier som nu ligger till grund för utvärderingen är en kompromiss mellan 27 länder. Vi kommer dock fortsätta att hävda även denna viktiga faktor inför beslutet i november. Här vågar jag säga att Sverige är oslagbart med Karolinska institutet som det högst rankade universitetet i EU när britterna inte finns med.

– Vi tycker också att det faktum att Läkemedelsverket är EMA:s viktigaste samarbetspartner vid sidan om den brittiska motsvarigheten borde vara en viktig faktor. Men det tycker av naturliga skäl inte de konkurrenter som inte har särskilt starka nationella myndigheter i det avseendet, säger Christer Asp.

EMA presenterade förra veckan resultaten från en enkät där man bett den egna personalen lämna besked om huruvida man avser att jobba kvar i relation till olika framtida lokalisationer för myndigheten.

Sent igår kväll presenterade EMA ytterligare kommentarer till anbuden, som man tidigare skickat till EU-kommissionen som kunskapsunderlag. Bakgrunden är att “lösryckt information cirkulerat i pressen och att myndigheten vill tydliggöra bilden”.

EMA har bland annat utifrån en rad kriterier rankat de lokaler som föreslås i anbuden. Stockholm får här jämförelsevis dåliga betyg jämfört med andra kandidater.

Stockholm får dock bra betyg när det gäller tillgänglighet, tillgång till utbildning för medföljande barn, arbetsmarknad för medföljande med mera.

Mest läst