Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kritiserar EMA:s sågning av lokaler i svenskt anbud

Christer Asp, koordinator för Sveriges EMA-anbud, tycker att EMA:s sågning av de lokaler som Sverige erbjuder är mycket anmärkningsvärd. För seriösa bedömare ändrar detta inte bilden av att Sveriges erbjudande är starkt på alla punkter, säger han.

Som vi skrev i morse presenterade EMA igår kväll oväntat detaljerade kommentarer till ländernas anbud om att få värdskapet för myndigheten.

Materialet har tidigare konfidentiellt skickats till EU-kommissionen som kunskapsunderlag inför kommissionens värdering av anbuden.

Den angivna bakgrunden till att EMA offentliggör materialet är, enligt myndigheten, att “lösryckt information cirkulerat i pressen och att myndigheten därför vill tydliggöra hela bilden”.

EMA har bland annat utifrån en rad kriterier rankat de lokaler som föreslås i anbuden. Stockholm får här dåliga betyg jämfört med andra kandidater.

Svensk Farmaci frågade Christer Asp, koordinator för Sveriges EMA-anbud, om hur han ser på värderingen.

– Vi finner EMAs bedömning mycket anmärkningsvärd. Flera andra länder har också reagerat på hur de bedömts, säger han.

– Särskilt märkligt är att EMA helt bortser från att vi erbjuder två byggnader, varav den ena, Centralposthuset, redan står färdig. Beträffande den andra erbjuds EMA att vara med och besluta om den tekniska utvärderingen. Vi har dessutom haft en byggkonsult som gått igenom de tekniska kraven med EMA på plats i London. Att Sverige klarar alla tekniska specifikationer i form av internetuppkoppling etcetera borde stå utom allt tvivel, också för EMA, säger Christer Asp till Svensk Farmaci.

– Att man också tagit med önskelistan från personalen, som till övervägande delen kommer från södra delen av EU, om var den tycker det är trevligast att bo är också anmärkningsvärt.

Enligt Asp var avsikten att EMA konfidentiellt skulle ge sina kommentarer, enbart till Kommissionen, inför utvärderingen.

– Men någon har alltså valt att läcka dessa uppgifter av skäl vi inte känner. För seriösa bedömare ändrar dock inte detta bilden av att Sveriges erbjudande är starkt på alla punkter, säger Christer Asp.

Mest läst