Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Skärper tonen mot homeopati

Homeopati ska inte jämställas med behandlingar som är framtagna och godkända enligt vetenskapliga kriterier. De europeiska vetenskapsakademiernas organ EASAC har antagit ett nytt, skarpare uttalande som kan få konsekvenser för EU-lagstiftningen.

När det gäller verkningsmekanismer anser EASAC i sitt nya uttalande exempelvis att ”påståendena om homeopati är orimliga och oförenliga med vetenskapliga grundlagar”.

– Homeopati är en disciplin som saknar evidensbaserad vetenskaplig grund och bör därför inte användas i offentligfinansierad hälso- och sjukvård, säger Heléne Sundström, vetenskaplig sekreterare på KVA, i ett pressmeddelande från Kungliga Vetenskapsakademin.

Läs EASAC:s uttalande i sin helhet på Kungliga vetenskapsakademins hemsida.

EASAC utgörs av vetenskapsakademierna i EU-länderna samt Norge och Schweiz. Det är ett rådgivande organ som förser EU:s politiker med oberoende information i vetenskapligt och politiskt angelägna frågor.

Andra läser