Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Stockholm impopulär kandidat bland personal – plats 11 av 19

Stockholms kandidatur kom först på elfte plats av 19 när EMA-personalen rankade kandidatstäderna i racet om myndighetens framtida säte. EMA i Amsterdam är personalens drömscenario. Svensk Farmaci publicerar listan på kandidatstäderna i popularitetsordning.

Som vi skrev igår så har EMA publicerat enkätresultat som visar att beroende på vart myndigheten flyttar, kommer myndigheten att tappa personal i olika grad.

Det bästa alternativet när det gäller placering av EMA i personalens ögon skulle innebära att 81 procent av de anställda stannar, medan det sämsta placeringsalternativet skulle innebära att bara 6 procent av personalen blir kvar.

Vilka alternativ som var vilka i enkäten framgick inte i den sammanställning som EMA offentliggjorde.

Men Politico har fått tillgång till listan med namngivna kandidatstäder och publicerat den.

Listan visar att Amsterdam är den hetaste kandidaten i EMA-personalens ögon, och Sofia den mest avskräckande.

Stockholm kommer först på elfte plats, en bra bit efter Köpenhamn som är femma på listan.

Här är listan på kandidatstäder i popularitetsordning. Procentsiffran anger hur stor andel av EMA-personalen som angett att de ”sannolikt” eller ”mycket sannolikt” kommer att flytta med.

1. Amsterdam, 81 procent

2. Barcelona, 76 procent

3. Wien, 73 procent

4. Milano, 69 procent

5. Köpenhamn, 65 procent

6. Bryssel, 60 procent

7. Dublin, 55 procent

8. Lille, 53 procent

9. Porto, 52 procent

10. Bonn, 51 procent

11. Stockholm, 48 procent

12. Aten, 28 procent

13. Malta, 28 procent

14. Helsingfors, 26 procent

15. Zagreb, 20 procent

16. Bratislava, 14 procent

17. Warszawa, 10 procent

18. Bukarest, 8 procent

19. Sofia, 6 procent

Enligt gårdagens material från EMA är således Stockholm den enda staden i det som benämns som kategori 3. Stockholm möter bara delvis EMA:s krav, och oro väcks när det gäller kontinuiteten i myndighetens arbete, enligt rapporten.

Sannolikheten för framgång för kompensatoriska åtgärder, mot bakgrund av att så många väntas lämna EMA, bedöms som låg.

En återhämtningsperiod på 5-10 år krävs innan myndigheten är tillbaka i full kapacitet efter en omlokalisering till Stockholm, enligt rapporten.

Det är värt att komma ihåg att det naturligtvis inte är EMA-personalen som avgör var EMA hamnar efter Brexit. Frågan avgörs av EU-rådet den 20 november.

Andra läser