Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Premiär för konferens om arbetsmiljö

Idag anordnade Sveriges Farmaceuter för första gången en konferens på temat arbetsmiljö. Dagen gav en bra översikt av olika arbetssätt som kan skapa förbättringar, tycker initiativtagaren Lena Jäger.

Arbetsmiljön är en prioriterad fråga för Sveriges Farmaceuter. Tidigare i år presenterades förbundets arbetsmiljöenkät till apotekspersonal, som visade att många medlemmar upplever arbetsmiljöproblem kopplat till exempelvis ensamarbete.

Idag anordnade förbundet för första gången en konferens på temat arbetsmiljö med deltagare från Socialdepartementet, Arbetsmiljöverket, Prevent och universitetsvärlden. Journalisten Anders Palmgren, tidigare TV4, var moderator.

Morgan Eklund, sakkunnig på Socialdepartementet, poängterade att stressig arbetsmiljö i vården drabbar både personal och patienter.

– Det är en anledning att regeringen satsar extra miljarder på professionerna inom vårdkedjan, sa han.

Eklund underströk apotekens samhällsviktiga funktion och uttryckte oro för att sämre kompetensutveckling för personalen ytterst drabbar patienterna i form av sämre rådgivning. Han beskrev arbetsmiljöproblemen på apotek som svårare att hantera efter omregleringen, jämfört med tiden då apoteksbranschen utgjordes av ett företag, även om problem förstås fanns även då.

Han berörde också flera av förslagen i apoteksutredningens första delbetänkande men avslöjade inget om vilka av dem som kan komma i regeringens proposition till våren.

Per Stadler, chef för HR-system inom Apoteket AB, lyfte fram att arbetsmiljö och bemanning nu är två högt prioriterade frågor inom företaget. Han medgav att det finns arbetsmiljöproblem i företaget – men att bolaget jobbar med dem.

Morgan Eklund poängterade i en replik att arbetsmiljö och bemanning hänger ihop.

– Gör man det mer attraktivt att jobba på apotek blir det också enklare att rekrytera, bemanningsproblemen lär bli mindre.

Lena Jäger, sakkunnig i arbetsmiljöfrågor på förbundet och initiativtagare till arbetsmiljökonferensen, tycker att den var konstruktiv.

– Det var bra dynamik i ämnen och frågor. Vi fick en bra översikt av hur man kan jobba för att för att förbättra arbetsmiljön. Jag fick också positiv återkoppling från flera HR-personer i apoteksvärlden och vi ser fram emot ett fördjupat samarbete, säger hon.

Andra läser