Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Många Umeå-farmaceuter nöjda med arbete på apotek

Farmaceuter med examen från de webbaserade utbildningsprogrammen i Umeå, som i stor utsträckning arbetar på apotek, är generellt mycket nöjda med sitt arbete enligt en ny enkätstudie. KORRIGERAD 16:37

221 farmaceuter som tagit examen mellan 2006 och 2014 vid Umeå universitet svarade på enkäten. Det utgjorde 43 procent av dem som fått enkäten. 200 av de svarande var receptarier och 21 apotekare.

95 procent av de svarande var kvinnor och hela 85 procent arbetade på öppenvårdsapotek.

En stor majoritet av farmaceuterna – 91 procent – var nöjda med sitt arbete ”för det mesta” eller ”hela tiden”. 87 procent av de svarande skulle ”definitivt” eller ”kanske” välja samma karriär igen.

Högre ålder och tillgång till fortbildning var faktorer som var kopplade till större jobbtillfredsställelse. Omvänt var lång tid i nuvarande befattning en faktor som korrelerade med lägre nöjdhet med jobbet.

Studien finns att läsa i tidskriften Research in Social and Administrative Pharmacy.

Vi har tidigare i år skrivit om en alumniundersökning från Göteborgs universitet, där de intervjuade var mindre nöjda med sina yrkesval.

Andra läser