Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekare på vårdcentral i Stockholm gav mersmak

Stockholms läns landstings projekt med apotekarstödda läkemedelsgenomgångar på vårdcentraler uppskattades av vårdpersonalen och patienterna. "Vi kan ha hittat en fungerande Stockholmsmodell", säger Magnus Thyberg, chef för landstingets läkemedelsenhet.

Det var i februari 2015 som Stockholms läns landsting (SLL) inledde ett arbete med apotekarstödda läkemedelsgenomgångar på vårdcentraler i Järfälla kommun.

En apotekare, Ingrid Otterbom, anställdes med placering på den akademiska vårdcentralen i Jakobsberg och jobbade även mot två andra vårdcentraler.

– Förebilder har varit Skottland där arbete med klinisk farmaci ligger långt framme. Nationellt har vi hämtat inspiration från det arbete som görs i andra landsting och den forskning som lyfts fram i Skåne och Uppsala, berättade Magnus Thyberg, apotekare och chef för landstingets läkemedelsenhet, när vi skrev om projektet 2015.

Projektet pågick i två år och har nu utvärderats. Svensk Farmaci har tagit del av projektets slutrapport som färdigställdes tidigare i år.

”Sammanfattningsvis har apotekarstödet fått ett positivt mottagande av personal och patienter på deltagande vårdcentraler, samt bidragit till kvalitetsförbättringar”, konstateras det i rapporten.

Underlaget i de uppföljande enkäterna var dock litet varför resultaten bör ses som tendenser, enligt slutrapporten.

I en enkät till vårdcentralernas personal kommenterade flera läkare att de initialt varit skeptiska till vad en apotekare kunde bidra med, men att de efter hand ändrat uppfattning.

”Det bekräftar att det tar tid att skapa förtroende vid implementering av nytt arbetssätt och ny profession i arbetslaget, vilket är viktigt att beakta vid uppstart på nya vårdcentraler”, konstateras i rapporten.

I enkäten angav en majoritet av läkarna att de nu önskade tillgång till apotekarstöd, antingen vid varje läkemedelsgenomgång/årskontroll eller 1-4 gånger per månad.

Rapporten har tagit fram tre scenarios för projektets fortsättning. Det man i första hand rekommenderar är att åtta kliniska apotekare anställs på akademiska vårdcentraler och Akademiskt primärvårdscentrum.

En arbetsmodell förespråkas där en apotekare aktivt arbetar med läkemedelsgenomgångar på 4-5 vårdcentraler – företrädesvis sådana som har äldremottagning – under ett år, för att därefter rotera till nya vårdcentraler.

Om projektet får en fortsättning är dock oklart – Svensk Farmaci hoppas kunna återkomma när mer information finns.

Magnus Thyberg beskriver projektet som lyckat.

– Jag upplever det här som ett bra projekt där vi hittat en möjlig Stockholmsmodell för hur vi skulle kunna arbeta med apotekarstödda läkemedelsgenomgångar på vårdcentral, säger han.

Andra läser