Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Förbund stöttar förslag i apoteksutredning på DN Debatt

Ett inlägg med en förslagslista från två KD-politiker har satt fart på apoteksdebatten. Sveriges Farmaceuter välkomnar idag politikernas utspel på DN Debatt, men argumenterar för att det är klokare att låta apoteksutredningens förslag bli verklighet. Samtidigt debatterar förbundet klinisk farmaci i Dagens Medicin.

Förra veckan gjorde två ledande KD-politiker, Emma Henriksson och Ella Bohlin, ett inlägg i apoteksdebatten i på DN Debatt. De föreslog att apotekens roll förstärks genom att (1) ge farmaceuter möjlighet att genomföra strukturerade läkemedelssamtal, (2) låta apoteken ta del av provsvar från sjukvården, (3) ge farmaceuter möjlighet att erbjuda hälsofrämjande och coachande samtal samt (4) införa ett så kallat farmaceutsortiment.

Inlägget har replikerats av Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen. Ehrenberg berömde politikernas inspel och tog tillfället i akt att kritisera apoteksutredningens förslag om farmaceuter i apotekens så kallade receptkedja.

Apotekarsocieteten har också skrivit en replik på politikernas inlägg, ett inlägg som apoteksföreningens chefsfarmaceut Robert Svanström kommenterade i en artikel här på sajten häromdagen.

Även Sveriges Farmaceuter har nu replikerat med ett inlägg på DN Debatt signerat ordförande Kristina Billberg och förbundsdirektör Jenny Harlin.

De välkomnar politikernas utspel men poängterar att det inte finns några hinder för apoteksaktörerna att genomföra strukturerade läkemedelssamtal och erbjuda hälsofrämjande samtal redan idag om man så vill, ”för egen maskin” som man uttrycker det.

Förbundet välkomnar offentligt finansierade farmaceutiska tjänster, men tycker att det klokaste just nu vore att låta TLV bereda vägen för detta i enlighet med den aktuella apoteksutredningens förslag.

”Det mest konstruktiva i nuläget är inte nya yviga utspel som KD-politikernas, utan att låta utredningens solida förslag bli verklighet”, skriver Billberg och Harlin.

Förbundet lyfter också fram apoteksutredningens förslag om att farmaceuter bör sköta hela receptkedjan på apoteken.

Förslaget skulle höja kvaliteten och förbättra patientsäkerheten på de svenska apoteken, menar förbundet.

”KD-politikernas ansats att förstärka apoteken är välkommen, men utredningens förslag om en farmaceutisk tjänst och att kräva farmaceutisk kompetens i receptkedjan på apoteken är mer genomarbetade, aktuellare och viktigare. Regering och riksdag bör nu låta dessa angelägna förslag bli verklighet – för patienternas skull”, avslutar Jenny Harlin och Kristina Billberg.

Idag skriver företrädare för förbundet också tillsammans med två kliniska farmaceuter på Dagens Medicins debattsida.

Inlägget är en replik på ett utspel från två sjuksköterskor i Stockholms läns landsting, SLL, häromveckan, som hävdade att kliniska farmaceuter används på fel sätt i hälso- och sjukvården.

Andra läser