Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteket AB:s ”minusbud” underkändes

I våras vann Apoteket AB Stockholms upphandling av öppenvårdsdos med ett anbud där man erbjöd att betala 6 öre per patient och dygn för att få leverera. Men förvaltningsrätten har underkänt anbudet och nu tycks det stora uppdraget gå till Svensk Dos AB.

Upphandlingen i Stockholms läns landsting (SLL) och Region Gotland som vi skrev om i våras avser leveranser av dosläkemedel från den 1 februari 2018 till den 31 januari 2021. Läs våra tidigare artiklar om upphandlingen här och här.

SLL antog i april Apoteket AB:s anbud vilket innebar att en apoteksaktör för första gången, sett till dospengen, skulle betala för att få leverera dosförpackade läkemedel till svenska landsting. Intäkterna skulle då bara komma från handelsmarginalen.

Före omregleringen debiterade Apoteket AB landstingen en dospeng på i genomsnitt cirka 6,50 kronor per patient och dag.

Nu har dock Stockholm ändrat sitt beslut efter att Förvaltningsrätten underkänt Apoteket AB:s anbud.

Både Apotekstjänst och Svensk Dos överklagade tilldelningsbeslutet i våras och rätten biföll Svensk Dos begäran.

– Vi har valt att rätta oss efter domstolens beslut och har fattat ett nytt tilldelningsbeslut där Svensk Dos har fått uppdraget, säger Hanh Phan, upphandlare och avtalscontroller på SLL.

Hade rättens underkännande av anbudet att göra med att det var ett så kallat minusbud?

– Nej, det hade inte med det att göra.

Vem som får uppdraget i slutändan är dock inte skrivet i sten. Enligt Hanh Phan är nämligen även det nya tilldelningsbeslutet föremål för överprövning.

Mest läst