Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotek populärt bland nyanlända

Tvärtemot vad som var väntat är apotek mer populära arbetsplatser än läkemedelsföretag bland nyanlända farmaceuter.

I år driver Sveriges Farmaceuter projektet Senna för att stötta nyanlända apotekare och receptarier i att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Bernt Jakobson, projektledare, har genomfört en enkät bland nyanlända farmaceuter för att ta reda på var de helst vill jobba.

– Vi hade hört att de flesta ville arbeta på läkemedelsföretag, men enkäten pekar istället på att apoteken är mest populära, säger han.

Av de som svarade på enkäten ville drygt 40 procent arbeta på apotek. Ungefär en fjärdedel ville helst arbeta inom läkemedelsindustrin och 35 procent uppgav att det inte spelade någon roll var de arbetade om de fick jobb som farmaceuter. Ingen av de svarande uppgav att de ville arbeta inom landstinget.

– Det här är en indikation på att det behov som apoteken har av att anställa mycket väl passar de nyanländas önskemål om var de vill jobba, säger Bernt Jakobson.

Enkäten skickades ut till 115 personer och besvarades av 34.

Förutom Sveriges Farmaceuter står Sveriges Apoteksförening, Lif, Almega och Svensk Handel bakom Senna som står för Snabbare etablering av nyanlända farmaceuter.

Svensk Farmaci har tidigare skrivit om en liknande enkät som pekade i samma riktning

Mest läst