Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

KD-förslag: Apoteken ska avlasta akuten

För att få vården mer lättgänglig behöver apoteken ta en större roll, anser två kristdemokratiska politiker. Bland annat vill de att apotek ska få tillgång till provsvar från sjukvården.

Ella Bohlin och Emma Henriksson (båda KD) skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter idag att vårdköerna nu växer. För att komma tillrätta med problemet ger de fyra förslag på hur apotek kan ta en större plats i sjukvårdens arbete för att avlasta både primärvård och akutmottagningar.

”Apoteken och dess högutbildade personal är en viktig men underutnyttjad resurs inom hälso- och sjukvården. Genom att utöka och förstärka apotekens roll i vårdkedjan kan primärvården och därmed även akuten avlastas”, skriver de två politikerna.

I ett av förslagen slår de ett slag för ett särskilt farmaceutsortiment, vilket innebär att vissa läkemedel är receptfria under förutsättning att de säljs med farmaceutisk rådgivning. På det här sättet vill de att fler läkemedel som idag är receptbelagda ska göras mer tillgängliga, som exempel nämner de salvor mot ögoninflammation och potensläkemedel.

Ett annat av förslagen går ut på att ge apotek tillgång till provsvar, som är relevanta för läkemedelsbehandling, från sjukvården.

De vill också öka möjligheterna för apotek att genomföra strukturerade läkemedelssamtal med personer som nyinsjuknat i kronisk sjukdom.

Ett fjärde föreslag handlar om att apotek ska ge coachande samtal för bland annat viktnedgång, minskad alkoholkonsumtion och rökstopp, vilket redan sker på apotek till viss del i dag.

Redan tidigare i år har flera politiska initiativ tagits för att öka apotekens roll i sjukvården.

I februari drev den borgerliga oppositionen igenom ett förslag i riksdagen om ett ökat samarbete mellan apotek och sjukvård. Detta ska bland annat ske genom att en myndighet får i uppdrag att utveckla modeller för det. Och i Åsa Kullgrens (S) apoteksmarknadsutredning som presenterades i mars finns förslag för att öka samverkan mellan apotek och vård.

Andra läser