Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Flyttade från Göteborg för att satsa på klinisk farmaci

Det är pinsamt att apotekare inte inkluderas mer i vården i Västsverige, trots att regionen har en av landets få apotekarutbildningar. Det säger apotekaren Johanna Börjesson som var tvungen att temporärt flytta till Uppsala för att gå en valbar kurs i klinisk farmaci.

Vid Uppsala universitet finns klinikorienterad farmaci med i apotekarutbildningen som en fem veckor lång valbar kurs.

Förutom teoretisk kunskap om läkemedelsgenomgångar innehåller kursen bland annat praktik på sjukhus.

Kursen är viktig för blivande apotekare som vill satsa på klinisk farmaci.

– På Akademiska sjukhuset har vi som krav att man har läst klinikorienterad farmaci eller motsvarande kurs för att få anställning som klinisk apotekare. Vi tar inte in någon som inte har det, säger Ulrika Gillespie, klinisk apotekare på “Ackis”.

Men vid Göteborgs universitet finns ingen motsvarande valbar kurs. Inte heller finns någon magisterutbildning som den i Uppsala.

Johanna Börjesson, som i våras läste termin 10 på apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet, är intresserad av klinisk farmaci.

Hon såg ingen annan utväg än att ta den valbara kursen i Uppsala.

– Det var ganska omständligt att flytta dit och ordna boende för fem veckor, men det var det absolut värt. Det var en väldigt bra kurs, säger hon.

Hon tycker att klinisk farmaci i stort lyser med sin frånvaro vid apotekarutbildningen i Göteborg.

– Bortsett från en föreläsning har vi inte haft någon kontakt med kliniska apotekare. Vi har en lärare som brinner för farmaci i sjukvården och som har startat kursen fördjupad farmakoterapi där föreläsningen ingick, men sammantaget är det här en brist i vår utbildning. Dessutom är kunskapen om vad klinisk farmaci är för något mycket låg på universitetet, säger hon.

Hon berättar att hon frågade Sahlgrenska universitetssjukhusets representant på studentmässan Alarm om sjukhuset anställer kliniska apotekare.

– Hon visste inte ens vad det var för något. Då var hon ändå utsänd att representera det största sjukhuset i regionen på en mässa för bland annat apotekarstudenter.

Johanna Börjesson anser, i likhet med flera andra som Svensk Farmaci talat med, att utbildningen är en nyckel till att öka närvaron av klinisk farmaci i Västra Götalandsregionen.

– Med tanke på att vi är ett av de universitet som har en apotekarutbildning tycker jag att det är pinsamt att vi apotekare inte inkluderas mer i vården. I andra delar av landet som saknar apotekarutbildning har de kommit betydligt längre, säger hon.

Patrik Aronsson, ordförande för utbildningskommittén för apotekarprogrammet i Göteborg, förklarar i denna artikel varför moment som förbereder studenter för att arbeta som kliniska apotekare saknas på apotekarutbildningen i Göteborg.

Läs även våra artiklar om klinisk farmaci i Västsverige i Svensk Farmaci nr 3/17.

Tidigare artiklar om klinisk farmaci i Västsverige här på sajten finns här och här.

Mest läst