Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Allt fler farmaceuter anställda av Västra Götaland

I Västra Götaland finns cirka 80 landstingsanställda apotekare och receptarier på sjukhusen – och fler är på väg. Men relativt få arbetar med klinisk farmaci i strikt mening.

Det råder inget tvivel om att det finns gott om farmaceuter i sjukvården i Västra Götaland.

Bara på sjukhusen i regionen arbetar cirka 80 landstingsanställda farmaceuter med en lång rad läkemedelsrelaterade arbetsuppgifter.

– Och fler är på väg, berättar Marie Rasmuson, chef för sjukhusapoteksfunktionen i Västra Götalandsregionen.

Definitionen av klinisk farmaci är spretig och omtvistad, men de flesta menar att arbetsbeskrivningen bör innefatta läkemedelsgenomgångar på en sjukhusavdelning för att en tjänst ska betecknas som klinisk farmaceut.

– Jag tycker inte att en klinisk farmaceut är den som har hand om läkemedelsförrådet eller iordningställer läkemedel, utan att det är en farmaceut som är anställd för att arbeta direkt med patienterna och gå igenom deras läkemedel för att optimera behandlingen, säger Ulrika Gillespie, själv klinisk apotekare i Uppsala och en av pionjärerna på området.

I den meningen är de flesta av VGR-farmaceuterna inte kliniska farmaceuter. Det finns enligt Marie Rasmuson idag sju apotekare som arbetar med läkemedelsgenomgångar i regionens sjukvård.

– Vad innebär begreppet klinisk farmaci? Jag tror att man har olika bilder av det. Vi föredrar att tala om sjukhusfarmaci och vi har många farmaceuter i vården, säger Marie Rasmuson.

Med tanke på regionens storlek är siffran sju låg. Det är exempelvis färre än betydligt mindre Region Dalarna. Men det kan vara på väg att förändras.

– Vi arbetar nu för att fler apotekare ska bidra vid läkemedelsgenomgångar och med sin kompetens i teamet kring patienten. Vi tror att utvecklingen är på väg åt det hållet. När man väl kommit i gång på några ställen ger det ofta ringar på vattnet, säger hon.

– Beslutet att anställa en klinisk apotekare tas dock inte på en övergripande regional nivå utan sker om en avdelning anser sig ha behov av det.

I en uppföljande artikel här på sajten inom kort belyser vi bakgrunden till att klinisk farmaci hittills inte tagit fart i Västsverige på samma sätt som på andra håll i landet. Läs även våra artiklar i Svensk Farmaci nr 3/17.

Mest läst