Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nästan alla studenter erbjuds jobb före examen

Farmacistudenter är heta villebråd för apoteksaktörerna redan innan de tagit examen. Enligt en ny enkät hade 87 procent av vårens sistaterminsstudenter erbjudits anställning på öppenvårdsapotek i god tid innan examen.

I en enkät till sistaterminsstudenter på apotekar- och receptarieprogrammen i Uppsala, Göteborg, Umeå och Kalmar som Sveriges Farmaceuter skickade ut nyligen angav 87 procent att de fått anställning eller erbjudande om anställning på ett öppenvårdsapotek.

Det är dock relativt få som i första hand vill jobba på apotek. Bara 18 procent av apotekarstudenterna svarade apotek, när de uppmanades att fritt välja vilken bransch de ville arbeta inom.

De som studerande sista terminen på receptarieutbildningen, som traditionellt är mer inriktad mot apotekssektorn, valde i högre grad (53 procent) apoteksbranschen när de fritt fick välja bransch.

Samtidigt innebär det alltså att nästan hälften av receptariestudenterna helst skulle undvika den bransch som deras utbildning så tydligt riktar sig mot.

Enkäten skickades till 215 studenter som gick sin sista termin på apotekar- eller receptarieprogrammen.

99 studenter på fyra studieorter svarade vilket motsvarar en svarsfrekvens på 46 procent. Av respondenterna var 33 procent studenter på receptarieprogrammet och 67 procent studenter på apotekarprogrammet.

Andra läser