Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Så klarar du kunskapsprovet

Det nya kunskapsprovet för personer med utländsk apotekarexamen har beskrivits som svårt av många. Svensk Farmaci bad de utländska apotekare som klarade provet att ge sina bästa tips om hur man ska lägga upp studierna inför provtillfället.

Det nya kunskapsprovet för utländska apotekare genomfördes för första gången i april i år. Frågorna och svaren finns att läsa här.

Strax därpå skickade 106 apotekare en gemensam inlaga till Socialstyrelsen och Uppsala universitet där de kritiserade allt från kunskapsprovets utformning och informationen kring provet till bedömningskriterierna.

– Missnöjet hos deltagarna hade utvecklats redan innan tentamen då vi fick vänta ett år för att få utföra kunskapsprovet. Jag har svårt att förstå att Socialstyrelsen hävdade att de gamla reglerna inte gällde, trots att det inte existerade några nya regler att förhålla sig till, säger Ana Mitic, en av de apotekare som klarade provet.

Uppsala universitet svarade strax därpå på kritiken. Lärosätet ansåg att en lång rad resonemang i brevet var felaktiga.

Apotekarnas missnöje med kunskapsprovet utmynnade också under senvåren i ett möte där fyra apotekare och Claes Jagensjö träffade två chefer på Socialstyrelsen för en öppen diskussion.

Svensk Farmaci har talat med fem av de sex utländska apotekare som klarade provet (den sjätte fick vi inte tag på). Gruppen är heterogen med både kvinnor och män i olika åldrar, och som har tagit sin apotekarexamen i olika länder.

De flesta av dem gör nu gör sin apotekspraktik – det sista steget mot legitimationen – på heltid.

En av dem, Ana Mitic, tror att provet upplevdes som extra svårt eftersom det saknades referensramar i form av tidigare prov.

– Eftersom provet var helt nytt för i år kunde vi inte utgå ifrån tidigare års upplägg, vilket gjorde det svårt. Men med tiden tror jag att provet kommer att uppfattas som lättare då det kommer att finnas gamla prov att utgå ifrån. Upplägget var bra, det finns frågor som bör passa alla med lämplig utbildning, säger hon.

Svensk Farmaci bad de fem ge sina bästa tips om hur man ska lägga upp studierna.

Här är svaren:

Osama Barakat:  

– Man behöver först och främst ha den vilja som behövs, och sedan lägga ner tillräcklig tid på att plugga. Man kan förslagsvis gå ner i arbetstid om man jobbar, för att hinna förbereda sig ordentligt.

– Att försöka samarbeta med de andra som ska skriva provet är också en god idé. Boken Farmakologi av Per Norlén och Erik Lindström är värdefull, den täcker dels farmakologi men även många andra områden, om än inte lika detaljerat.

Aleksandra Paspalj:

– Helt enkelt att sitta ner, läsa och plugga. Jag rekommenderar att bland annat använda Läkemedelsboken, särskilt översikten över kliniskt farmakologiska principer. Mina böcker var på serbiska, jag hade inga böcker på svenska och jag klarade ändå provet. Nu har de utländska apotekarna mer tid att förbereda sig, så det bör kunna gå bra för fler nästa gång.

Sandra Alkhoury:

– Mina tips lyder lär dig svenska, gör praktik eller jobba på ett apotek, läs mycket kemi och farmakologi och ge aldrig upp!

Jevgen Tjernov:

– Läs gärna den detaljerade information om provet som finns på Uppsala universitets hemsida. Det finns information om ämnesgrupper som provet täcker. Var inte rädda att fråga om ni har frågor. På så sätt kan ni också hjälpa dem som ordnar provet.

– När du förbereder dig, reflektera över din erfarenhet och det du minns från utbildningen. Jag tror att man ofta kommer ihåg mycket mer än vad man tror. Om man var bra i organisk kemi och läkemedelkemi är det exempelvis kanske möjligt att hoppa över dessa ämnen. Likadant, när man läser farmakologi behöver man inte läsa den i sin helhet, man kan undvika att läsa på djupet om de läkemedelsklasser som man är bekant med.

Ana Mitic:

– Ett tips är att gå igenom sina grundkunskaper från utbildningen och studera provets uppbyggnad. Det faktum att det handlar om multiple choice-frågor underlättar mycket med tanke på språkbarriärerna.

Andra läser