Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nyanlända väljer apotek

Studenter som går sista terminen på apotekarprogrammet vill helst undvika apoteksbranschen, enligt en ny enkät. Men en stor majoritet av de nyanlända apotekarna vill i första hand börja jobba på apotek.

Sveriges Farmaceuter genomförde i våras en enkät till sistaterminsstudenter på apotekar- och receptarieprogrammen i Uppsala, Göteborg, Umeå och Kalmar.

Syftet var bland annat att kartlägga studenternas inställning till arbetsmarknaden och deras jobbpreferenser.

Bara 18 procent av apotekarstudenterna svarade apotek, när de uppmanades att fritt välja vilken bransch de vill arbeta inom.

De som studerade sista terminen på receptarieutbildningen, som traditionellt är mer inriktad mot apotekssektorn, valde dock i högre grad apoteksbranschen (53 procent) när de fritt fick välja bransch.

Samtidigt innebär detta alltså att nästan hälften av receptariestudenterna helst skulle undvika den bransch som deras utbildning så tydligt riktar sig mot.

99 av 215 tillfrågade studenter svarade sammantaget på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 46 procent.

I en annan enkät, som genomfördes under sommaren och hösten, har förbundet kartlagt jobbpreferenserna hos nyanlända farmaceuter. Dessa är mestadels apotekare (92 procent av de svarande).

Här blev utfallet annorlunda. En klar majoritet, 73 procent av de svarande, angav att de i första hand vill jobba på apotek. 48 personer svarade i gruppen, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 40 procent.

Läs mer om enkäterna i Svensk Farmaci nr 4/17 som kommer ut i början av september.

Andra läser