Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Krafttag för nyanländas etablering i nytt projekt

Fram till december driver Sveriges Farmaceuter Senna-projektet – Snabbare etablering av nyanlända farmaceuter. Apotekare med examen utanför EES-området erbjuds allt från rådgivning, nätverk och studiecirklar till seminarium om den svenska läkemedelsmarknaden.

Syftet med projektet, som finansieras av statliga främjandemedel, är att utgöra en samlande kraft som konkret jobbar för att korta tiden vägen till yrkeslegitimation för nyanlända farmaceuter.

Bernt Jakobson, tidigare facklig ombudsman från bland annat Lärarförbundet, och med erfarenhet från Migrationsverket, har projektanställts och driver projektet med stor entusiasm.

Han har varit snabb ur startblocken och har byggt ett stort nätverk genom att träffa involverade aktörer som universitet, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Lif, apoteksföreningen, CSN, Farmaceutkompis och potentiella arbetsgivare som apotekskedjor och rekryteringsbolaget Novare.

Men inte minst träffar han nyanlända farmaceuter.

Den 27 juli samlades för första gången en grupp utländska apotekare inom ramen för projektet och diskuterade kunskapsprovet och kompletteringsprogrammet.

– Det är viktigt att projektet inte får ett besserwisser-perspektiv. Vi själva sitter ofta med familj, jobb och är väletablerade på den svenska arbetsmarknaden medan de här apotekarna är delvis utanför och behöver hitta vägen in i Sverige på riktigt. Det är viktigt att de själva identifierar och formulerar sina behov, och att dessa behov sedan blir styrande i projektet, säger Bernt Jakobson.

Förbundet erbjuder via projektet de nyanlända individuell rådgivning och information. Bernt Jakobson understryker att förbundet och projektet inte har några synpunkter i den infekterade frågan om kunskapsprovet och dess svårighetsgrad.

– Vår uppgift är att jobba för att förutsättningarna för de utländska apotekarna ska bli bättre. Man kan tänka sig fler tillfällen för kunskapsprov, fler provorter, att den kompletterande utbildningen blir studiemedelsgrundande, att man skapar fler studieplatser på den och att utbildningen hålls på fler studieorter, säger Bernt Jakobson.

– Det är också viktigt att informationen blir bättre inför kunskapsprovet. Uppsala universitet bör exempelvis få ansvar för att sammanställa övningsmaterial inklusive frågor från tidigare prov. Allt detta är faktorer som kan bidra till att korta tiden till svensk legitimation, säger Bernt Jakobson.

Under hösten anordnar projektet studiecirklar och seminarium om den svenska läkemedelsmarknaden i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessutom anordnas studiebesök på ett antal arbetsplatser. Nätverk för nyanlända farmaceuter håller på att skapas i Göteborg och Malmö.

Sennaprojektet ger ut ett nyhetsbrev som samlar relevant information för nyanlända farmaceuter. Prenumerera genom att maila till post@sverigesfarmaceuter.se. Information samlas också på www.sverigesfarmaceuter.se/SENNA. Ett protokoll från mötet den 27 juli finns också att läsa på Sveriges Farmaceuters hemsida.

Läs ett större reportage om de nyanlända farmaceuternas situation i Svensk Farmaci nr 4 i september.

Mest läst